aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Veřejnoprávní smlouvy - dotace
Název Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace CPDM o.p.s. na pokrytí ztráty z roku 2018 - zveřejnění
Značka MUCK 49713/2021/OŠSPD/Hla
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov prostřednictvím Ing. Petra Peška vedoucího odboru investic MěÚ Č. Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána, Czech Republic
Stav Vyvěšeno

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 16.09.2021
Má být vyvěšeno do 16.09.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 17.09.2021 07:55
Do

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov