aktualizováno 12. 7. 2012

Ubytování psů v Českém Krumlově

aktualizováno 12.07.2012

Město Český Krumlov provozuje v Kaplické ulici v Českém Krumlově od roku 2004 Městský útulek pro opuštěná a toulavá zvířata.

Na základě zájmu veřejnosti rozšířilo město Český Krumlov v uvedeném zařízení nabídku služeb o krátkodobé ubytování zvířat po dobu nepřítomnosti majitele (např. v době dovolené či hospitalizace v nemocnici).

Dovolujeme si případné zájemce informovat o bližších podmínkách fungování zařízení.

Podmínky přijetí:

 • Do zařízení pro přechodné umístění psů Český Krumlov budou umístěni psi na základě smlouvy uzavřené mezi majitelem psa a provozovatelem zařízení.
 • Umístěna budou pouze zdravá zvířata:
  - u kterých bylo prokazatelně provedeno ošetření proti vnějším i vnitřním parazitům a jsou parazitů prostá;
  - u kterých majitel v den nástupu doloží platným průkazem očkování psa proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze, parainfluenze a infekční hepatitidě. Vakcinace musí být provedena nejpozději jeden rok a nejdříve 30 dní před nástupem;
  - u kterých majitel doloží potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete. Potvrzení nesmí být starší než 3 kalendářní dny před nástupem;
  - u nichž nejsou patrné klinické příznaky infekčních onemocnění;
  - dobře ovladatelná.

Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa k veterinární prohlídce v případě, že se vyskytne podezření na nemoc zvířete. Prohlídku hradí majitel.

Do zařízení nebudou přijati:

 • agresivní psi;
 • hárající feny;
 • štěňata mladší než 6 měsíců.

Provoz zařízení

Provoz zařízení je sezónní - vždy od 1. dubna do 30. září

Charakteristika provozu

Pro provoz je vyčleněno 5 venkovních kotců bez vytápění se zateplenými boudami samostatnými výběhy. Psi v kotcích jsou umisťováni jednotlivě, ve výjimečných případech mohou být v jednom kotci umístěna dvě zvířata od jednoho majitele na základě jeho požadavku.

Interiér útulku Interiér útulku

 

Cena služby

Cena za jeden den pobytu zvířete činní 145 Kč.

Pobyt psa v zařízení se sjednává na dobu určitou. Příjem a výdej psa je prováděn pouze v pracovní době zařízení (7:00 - 15:30 hodin).

Předpokládané náklady spojené s pobytem psa v zařízení hradí majitel nejpozději v den nástupu. Případné další náklady vzniklé v průběhu pobytu uhradí majitel před vydáním zvířete.

Majitel odpovídá za škody způsobené psem v průběhu pobytu v zařízení. Vzniklé škody budou zdokumentovány.

Režim pobytu zvířete

Krmivo (suché granulované nebo konzervy) pro psa je majitel povinen předat v odpovídající kvalitě a množství, včetně určení krmné dávky. Případné změny v krmném režimu určí veterinární lékař. Psi jsou krmeni 1 x den (příp. jinak na základě dohody s majitelem zvířete), zvířata mají nepřetržitě zajištěna dostatek pitné vody.

Při nástupu předá majitel obsluze zařízení odpovídající výbavu pro psa - obojek, vodítko, náhubek, podložku do boudy a misky na krmení.

Venčení probíhá 2 x denně.

Veterinární péče

Pokud dojde v průběhu pobytu k poranění nebo onemocnění psa, zajistí provozovatel odpovídající veterinární péči, náklady hradí majitel. Provozovatel je povinen onemocnění psa oznámit majiteli nebo osobě jím pověřené. V případě, že nelze majitele ani osobu pověřenou kontaktovat, má se za to, že souhlasí s uvedeným postupem.

 

Bližší informace - včetně prohlídky zařízení - získáte na tel. 606 640 507.

Těšíme se na vás a vaše zvířecí miláčky a doufáme, že s touto službou budete jako chovatelé spokojeni.

Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanice pro psy Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: