aktualizováno 24. 1. 2013

Setkání s občany - debata k protipovodňovým opatřením

Aktualizováno 24. leden 2013

Město Český Krumlov si Vás dovoluje pozvat na setkání občanů a debatu k protipovodňovým opatřením,  které se uskuteční dne 5. února 2013 od 17,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kaplické ulici. Zde bude možno diskutovat o navrhovaném rozsahu opatření, nutnosti jeho realizace a případných dopadech na znehodnocení majetku občanů.

V nejbližší době, by mělo být rozhodnuto o zahájení prací na přípravě podkladů pro realizaci dvou zbývajících etap protipovodňových opatření, která byla v minulých letech navržena k ochraně majetku před možnými škodami způsobenými povodněmi. Na realizovaná opatření v I. a III. etapě - úpravy koryta a prohrábky Vltavy navazuje v současné době realizovaná II. etapa - provedení pohyblivého úzávěru jezu Jelení lávka, která bude dokončena do května letošního roku.

Pro zajištění maximální ochrany majetku občanů a města před následky povodní bylo dříve rozhodnuto o realizaci provedení protipovodňových opatření v pěti samostatných etapách. Z těchto opatření byly již dvě etapy realizovány a třetí je před dokončením. Nyní bude nutno přijmout rozhodnutí o rozsahu protipovodňových opatření, která by měla být realizována během IV. etapy - provedení stabilních a mobilních prvků protipovodňových opatření. K seznámení se s původně navrženým rozsahem těchto opatření máte v současné době možnost shlédnout výstavku, která v krátkosti představuje všechna navrhovaná protipovodňová opatření.

Výstavka je umístěna v prostorách prvního patra vestibulu Městského úřadu v Kaplické ulici. Bude trvat do 31. ledna 2013. Současně lze nahlédnout na prezentaci na internetových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz v sekci Občan - Aktuality -Listopad 2012.

Výstavka je určena veřejnosti a především těm, kterých se případné úpravy a stavební práce týkají. Jsou zde uvedeny zejména předpokládaný rozsah prací v rámci realizace IV. etapy, popisy navrhovaných technických řešení a také případná rizika, která by plynula při neprovedení těchto prací.


Podrobnější informace o protipovodňových opatřeních lze získat a případné dotazy je možné adresovat odboru investic Městského úřadu, panu Petru Peškovi.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov