aktualizováno 1. 7. 2014

Rodí se nový územní plán aneb mrkni se na PUPíkPUPík

Aktualizace 1.7.2014

Město Český Krumlov připravuje nový územní plán. V souvislosti s jeho tvorbou vznikla nová aplikace PUPík.

V dubnovém čísle Novin města jsme informovali o první fázi procesu pořizování nového územního plánu Českého Krumlova, která se nazývá "Doplňující průzkumy a rozbory". Cílem této fáze je seznámit se s územím města a shromáždit první požadavky těch, kdo území města užívají, seznámit se s existujícími investičními záměry na území města a shromáždit a analyzovat všechny dostupné informace o území města. Dalším cílem je zjistit a analyzovat závady a střety zájmů na území města.

Výstupem této fáze tvorby nového územního plánu je dokument nazvaný "Český Krumlov, územní plán - Doplňující průzkumy a rozbory", zpracovaný projektantem nového územního plánu Ing. arch. Pavlem Koubkem a týmem s ním spolupracujících odborníků. Dokument obsahuje textovou část a tři výkresy - výkres limitů, problémový výkres a výkres topografie a kompozičních vztahů. A jak již bylo avizováno, aby se každý mohl s tímto dokumentem seznámit, aby se mohl ptát na to, co mu není jasné, nebo upozornit na nedostatky, které v něm najde, byla městem zprovozněna nová internetová aplikace s názvem PUPík (odvozeno od jejího účelu - Připomínkování Územního Plánu), byla spuštěna tento měsíc a najdete ji na webové adrese http://pup.ckrumlov.cz nebo na oficiálních webových stránkách města Český Krumlov podvýše uvedeným bannerem.

Pomocí aplikace PUPík můžete k textu i výkresům "Doplňujících průzkumů a rozborů" vznášet dotazy a uplatňovat připomínky a náměty. Pro snažší orientaci a ovládání je aplikace opatřena přehledným návodem. Všechny vaše dotazy, které nám budou prostřednictvím aplikace PUPík doručeny, budou zodpovězeny na vámi zadanou emailovou adresu. V červenci bude také zveřejněn návrh zadání nového územního plánu a prostřednictvím aplikace PUPík budete moci k jeho textu podávat připomínky (písemná forma připomínek tím pochopitelně není vyloučena). Všechny vaše připomínky k textu zadání odborně posoudíme, zařadíme do databáze a využijeme při formulování konečné podoby zadání nového územního plánu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov