aktualizováno 1. 7. 2014

Rodí se nový územní plán aneb mrkni se na PUPíkPUPík

Aktualizace 1.7.2014

Město Český Krumlov připravuje nový územní plán. V souvislosti s jeho tvorbou vznikla nová aplikace PUPík.

V dubnovém čísle Novin města jsme informovali o první fázi procesu pořizování nového územního plánu Českého Krumlova, která se nazývá "Doplňující průzkumy a rozbory". Cílem této fáze je seznámit se s územím města a shromáždit první požadavky těch, kdo území města užívají, seznámit se s existujícími investičními záměry na území města a shromáždit a analyzovat všechny dostupné informace o území města. Dalším cílem je zjistit a analyzovat závady a střety zájmů na území města.

Výstupem této fáze tvorby nového územního plánu je dokument nazvaný "Český Krumlov, územní plán - Doplňující průzkumy a rozbory", zpracovaný projektantem nového územního plánu Ing. arch. Pavlem Koubkem a týmem s ním spolupracujících odborníků. Dokument obsahuje textovou část a tři výkresy - výkres limitů, problémový výkres a výkres topografie a kompozičních vztahů. A jak již bylo avizováno, aby se každý mohl s tímto dokumentem seznámit, aby se mohl ptát na to, co mu není jasné, nebo upozornit na nedostatky, které v něm najde, byla městem zprovozněna nová internetová aplikace s názvem PUPík (odvozeno od jejího účelu - Připomínkování Územního Plánu), byla spuštěna tento měsíc a najdete ji na webové adrese http://pup.ckrumlov.cz nebo na oficiálních webových stránkách města Český Krumlov podvýše uvedeným bannerem.

Pomocí aplikace PUPík můžete k textu i výkresům "Doplňujících průzkumů a rozborů" vznášet dotazy a uplatňovat připomínky a náměty. Pro snažší orientaci a ovládání je aplikace opatřena přehledným návodem. Všechny vaše dotazy, které nám budou prostřednictvím aplikace PUPík doručeny, budou zodpovězeny na vámi zadanou emailovou adresu. V červenci bude také zveřejněn návrh zadání nového územního plánu a prostřednictvím aplikace PUPík budete moci k jeho textu podávat připomínky (písemná forma připomínek tím pochopitelně není vyloučena). Všechny vaše připomínky k textu zadání odborně posoudíme, zařadíme do databáze a využijeme při formulování konečné podoby zadání nového územního plánu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: