aktualizováno 31. 7. 2013

Novela zákona o silniční dopravě - příležitostná doprava

Aktualizováno 31.7.2013

Dne 1. 5. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to zejména v oblasti vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy, provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a taxislužby. Oba tyto druhy dopravy, byly sloučeny do jednoho druhu a společně jsou nadále označovány jako taxislužba (patří sem i tzv. drink servisy).

Došlo především k těmto změnám:

• všichni řidiči musí mít průkaz řidiče taxislužby (týká se nově i řidičů příležitostné vnitrostátní silniční dopravy vozidly do 9 osob včetně řidiče ),
• původní průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby zůstávají v platnosti
o do 1.11.2013 - průkazy vydané do 31.8.2010 - pozbývají platnost 2.11.2013
o do 1. 5.2014 - průkazy vydané od 1.9.2010 - pozbývají platnost 2.5.2014
o průkazy umožňují vykonávat práci řidiče taxislužby jen pro dopravce, kterému byl dosavadní průkaz vydán
• všechna vozidla musí být evidována jako vozidla taxislužby (podmínkou je, aby dopravce byl v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
• vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1997 Sb., a nesplňuje podmínky pro zápis do evidence vozidel taxislužby podle novely tohoto zákona, bude vyřazeno z této evidence. Vozidlo, které je zapsáno podle zákona č. 111/1997 Sb., pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla.
• nově řeší novela zákona i označení vozidel taxislužby

Novela zákona č. 102/2013 Sb., upravuje i přestupky řidičů taxislužby.

Jedná se především o případy kdy:

- osoba vykonává práci řidiče bez oprávnění být řidičem taxislužby,

- je vykonávána práce řidiče taxislužby vozidlem, které nesplňuje příslušné požadavky

- osoba užije vozidlo taxislužby takto označené k jinému účelu než k provozování taxislužby

a další vyjmenované přestupky, kdy lze uložit pokutu i zákaz činnosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) proto opět upozorňuje podnikatele v oblasti taxislužby, aby se dostavili na příslušný dopravní úřad a uvedly výše uvedené skutečnosti do souladu s novou právní úpravou. Úplné znění zákona a prováděcí vyhlášky účinné od 1. 5. 2013 naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Kontaktní osoba ODSH: Miroslav Hála, tel. 380 766 507

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: