aktualizováno 4. 2. 2010

Poplatek z ubytovací kapacity

aktualizováno 9. 9. 2019

Poplatek z ubytovací kapacity je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o mísních poplatcích. Správcem poplatku z ubytovací kapacity je oddělení poplatků a pohledávek Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Oddělení poplatků a pohledávek odboru financí klikněte zde.

Předmět poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, sídlících na území města Český Krumlov. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod.

Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Evidenční kniha

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování , jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Sazba poplatku a jeho splatnost

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí:

  • 6 Kč za využité lůžko a den

Ubytovatel (poplatník) je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek. Do 15 dnů je ubytovatel (poplatník) rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.

Poplatek se platí 4x ročně a je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí (duben, červenec, říjen, leden).

Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelové zařízení
  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Formuláře

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: