aktualizováno 6. 10. 2021

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 2. 10. 2020

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovní pozice REFERENT KULTURY A PR oddělení kancelář starosty. Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Přihlášku s přílohami doručte do 29. 10. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).

Uzavřenou obálku označte viditelně textem „NEOTEVÍRAT - VŘ – referent kultury a PR“.

Případné informace poskytnou:

Náplň práce: Mgr. Filip Putschögl – vedoucí odd. kancelář starosty, MěÚ Český Krumlov, tel.: 724 748 405, e-mail: filip.putschogl@ckrumlov.cz

Náležitosti přihlášky: Gabriela Šubrtová, mzdová účetní MěÚ Český Krumlov, tel. č.: 380 766 104, e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz

---

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – sociálně-právní ochrana dětí – ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD a RD. Přihlášku s přílohami doručte do 25. 10. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte viditelně textem „NEOTEVÍRAT - VŘ - sociální pracovník SPOD.“

Případné informace poskytnou:

Náplň práce: Mgr. Zdeňka Kráková – vedoucí OŠSPD Český Krumlov, tel.: 380 766 420, e-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz

Náležitosti přihlášky: Gabriela Šubrtová, mzdová účetní MěÚ Český Krumlov, tel. č.: 380 766 104, e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz

---

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY – ODBOR PAMÁTKOVÁ PÉČE. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Přihlášku s přílohami doručte do 22. 10. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte viditelně textem „NEOTEVÍRAT – VŘ – referent památková péče.“

Případné informace poskytnou:

Náplň práce: Johana Lepešková – referent Odboru památkové péče MěÚ Český Krumlov, tel.: 380 766 708, e-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz.

Náležitosti přihlášky: Gabriela Šubrtová, mzdová účetní MěÚ Český Krumlov, tel. č.: 380 766 104, e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz.

 

Aktuálně nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov