aktualizováno 11. 8. 2022

Volby do Zastupitelstva

Termín voleb

23. a 24. září 2022

 

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání včetně 1. zasedání!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Český Krumlov:
31. 8. 2022      v 9:00 hod. OVK   č. 1-8
31. 8. 2022      v 13:00 hod. OVK č. 9-16

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439 – zasedací místnost ve 3. patře

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce města a pokládá se za doručené dnem vyvěšení!

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejdéle do 24. 8. 2022 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Pokud okrskové volební komise nebudou naplněny delegovanými členy, jmenuje starosta na neobsazená místa zájemce z řad občanů. Podaní přihlášky neznamená automatické zařazení do komise. Na základě volebního zákona musí být zohledněny delegátní listiny voleních stran. O zařazení do okrskové volební komise budou žadatele informování.

Členem okrskové volební komise nemůže být kandidát pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Bude v následujících dnech vloženo.
 

Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Ing. Ivana Klementová tel. 380766203, kancelář č. 107, 1. patro – Kaplická 439 pro tyto obce: Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Polná na Šumavě, Přídolí, Přísečná, Srnín, Věžovitá Pláně, Zlatá Koruna, Zubčice.

Kandidátní listiny mohly volební strany podat do 19. 7. 2022 do 16:00 hod. Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na výše uvedená telefonní čísla. Vyhnete se tak případnému čekání.

Vzory kandidátních listin:

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.  (7→9, 6→8, 5→6).

  • Počet volených zastupitelů v obcích (tabulku připravujeme)

Na kandidátní listině se uvádí věk kandidáta ke druhému dni voleb. Nejmladší kandidát, který by mohl kandidovat do zastupitelstva obce ve volbách, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022 musí být narozen nejpozději dne 24. 9. 2004.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněnec ani náhradník nemůže být kandidát.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Nástroj ePetice v Portálu občana není určen pro sběr podpisů na podporu kandidatury ve volbách.

Vzor petice a potřebný počet podpisu pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů:

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: