aktualizováno 27. 6. 2023

Radary začnou fungovat začátkem prázdnin. K měřeným úsekům se přidá Budějovická

Na třech silničních úsecích v Českém Krumlově budou od příštího týdne opět zprovozněna zařízení pro měření rychlosti. Město tím navazuje na provoz radarů v loňském roce, který se prokázal jako efektivní nástroj pro zklidňování dopravy. Ve sledovaných úsecích se totiž překračuje rychlost často.

V těchto dnech se dokončuje instalace měřičů rychlosti. Měřené úseky zbývá geodeticky zaměřit, obnovit datové spojení a systém otestovat. Celý systém bude spuštěn v pondělí 3. července

Měření se týká nejvytíženějších úseků – na Chvalšinské, Objížďkové a nově Budějovické ulice. V těchto úsecích se dříve překračovala povolená rychlost velmi často, neukáznění řidiči ohrožovali ostatní účastníky provozu, a právě radary napomohly tento nešvar odstranit a vedly ke zklidnění a zlepšení plynulosti dopravy.

„Zároveň bude měřicí zařízení sloužit ke sběru dopravních dat, která jsou nezbytná pro další vyhodnocování a plánování rozvoje a udržitelnosti dopravní infrastruktury,“ říká starosta Alexandr Nogrády.

Ve všech třech měřených úsecích včetně nově sledovaného úseku v Budějovické ulici bude od počátku měření stanovena nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. K této rychlosti se pro účely měření a prokázání přestupku bude, stejně jako v předchozí etapě měření, připočítávat 5 km/h a zároveň tolerance 3 km/h.

„Na principu měření se nic nemění. Při vjezdu do měřeného úseku je sejmut a uložen čas vjezdu automobilu. Automobil je klasicky identifikován podle státní registrační značky pomocí kamerového systému. Na konci úseku je automobil opětovně identifikován a sejmut čas výjezdu,“ říká Jan Sládek, vedoucí odboru dopravy.  Na základě rozdílu těchto dvou časů a známé délky úseku je spočítána průměrná rychlost. Měření bude probíhat v obou směrech jízdy a řidiči na ně budou včas upozorněni dopravním značením.

Záznam o přestupku se dostane od městské policie ke správnímu orgánu a přestupci bude zaslána výzva k uhrazení určené částky ve výši podle míry překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ta může dosahovat až 2 500 korun v závislosti na míře překročení rychlosti. Součástí výzvy bude rovněž odkaz na webové stránky, kde bude určitou dobu přestupcům umožněno zobrazení fotografie konkrétního vozidla zaznamenaného měřícím zařízením.

Zajímá vás, jaké částky se vyměřují, za jaké rychlosti? Jak probíhá proces zpracování záznamů? Komu zavolat pro další informace k vašemu přestupku? Co dělat, když dopis ztratíte? Nebo když se vám platba vrátí s chybou? Všechny informace o systému měření rychlosti včetně statistiky jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/radary.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: