aktualizováno 8. 10. 2021

Projekt Centrum umění dětem v Klášterech

Příští čtvrtek 14. října se bude od 17.00 hodin konat mimořádné jednání zastupitelstva města. Jedním z projednávaných bodů bude koupě sbírky ilustrací, která by se měla stát základem projektu Centrum umění dětem v Klášterech Český Krumlov.

V dubnu 2020 zastupitelstvo projednalo střednědobý plán rozvoje Klášterů Český Krumlov. Jedním z klíčových úkolů plánu bylo snížení provozní dotace města. Pracovní tým Klášterů vyhodnotil, že cestou k naplnění tohoto úkolu je další profilování a zvyšování atraktivity programové náplně Klášterů, které by mělo pozitivní vliv na zvýšení příjmů a větší míru soběstačnosti.

První výraznou aktivitou realizovanou v souladu s plánem rozvoje je aktuální výstava výtvarníka Jindry Čapka. Prostory v klášteře klarisek byly přeměněny z expozice umění prezentující díla převážně z výpůjček na galerii ilustrací dětských knih. Vysoká úroveň samotných ilustrací, ale též kvalita přípravy výstavy včetně marketingu a vizuálu, ojedinělé klášterní prostory, upřímná vazba autora na Český Krumlov, symbiotické propojení těchto složek, ale také očekávaná poptávka návštěvníků po těžké době tvrdých pandemických opatření vytvářejí silné předpoklady úspěchu. Virtuální prohlídka výstavy.

V době od schválení plánu rozvoje se Klášterům a městu naskytla nová jedinečná příležitost. Otakar Božejovský, spoluzakladatel úspěšného švýcarského nakladatelství Bohem Press a český nakladatel, hledá v Česku umístění pro svoji sbírku ilustrací z dětských knih. Sbírka 583 originálů od 30 autorů z celého světa (včetně zmíněného Jindry Čapka) je působivým průřezem umělecké tvorby vstupující do dětských knih a reprezentuje etapu evropské ilustrace od 80. let 20. století do počátku 21. století. V současnosti se zřejmě jedná o největší mezinárodní sbírku dětské knižní ilustrace v Evropě, do ucelenosti autorů a špičkové kvality ilustrací nemá ve světě téměř srovnání.

Tato světově unikátní sbírka by se mohla stát základem projektu Centrum umění dětem. Přinesla by Klášterům Český Krumlov i městu Český Krumlov velkou publicitu a poskytla by nepřeberné možnosti výstavního využití a navazujících doprovodných programových aktivit.

Podrobné představení, zdůvodnění a rozpracování záměru zahrnuje dokument, který zpracoval Dalibor Pituch je k dispozici zde.

V prosinci 2020 byl zpracován znalecký posudek sbírky. Znalec Miroslav Zika hodnotí sbírku jako vynikající kolekci kreseb a ilustrací od nejlepších ilustrátorů z celého světa, navíc s mezinárodním přesahem. Sbírka je podle znalce světově jedinečnou kolekcí, kterou je prakticky nemožné v současné době nově vybudovat (pro obtížnou dosažitelnost autorů i vysokou kvalitu jednotlivých děl).

Cena sbírky byla na základě znaleckého posudku vyčíslena na jeden milion EUR. Financování má být zajištěno z rozpočtu města, zároveň se město chce ucházet o dotaci Ministerstva kultury České republiky v rámci Akvizičního fondu. Dotace by mohla činit až 70 % celkových nákladů.

Právě odkoupením sbírky a způsobem financování této transakce se budou zastupitelé zabývat na čtvrtečním jednání. Podklady k tomuto bodu jsou již zveřejněny zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: