aktualizováno 18. 1. 2023

V programu podpory rozdělí město místním spolkům více než 8 milionů

Město Český Krumlov podpoří prostřednictvím svého dotačního programu krumlovské spolky a organizace v jejich aktivitách. Finanční prostředky Programu podpory jsou určené na celoroční činnost nebo jednorázové akce místních subjektů. Žádosti o dotace mohou zájemci posílat od 1. do 15. února.

I přes složitou ekonomickou situaci, kdy hlavně náklady na energie výrazně stoupají a zatěžují městský rozpočet, zůstává jednou z hlavních priorit města Český Krumlov podpora aktivit místních spolků, v nichž se sdružují děti a mládež, dospělí a senioři. Celková výše prostředků Programu podpory je 8,4 milionu korun. Podpořeny budou aktivity v sedmi oblastech, konkrétně jde o sport, kulturu, sociální služby, zahraniční spolupráci, životní prostředí, volnočasové aktivity a stipendia nízkopříjmových skupin.

Rozsah podporovaných akcí zůstává velmi široký, o příspěvek si mohou požádat desítky spolků, organizací a jednotlivců. „Zvlášť v této době jim podpora přijde jistě vhod, protože se stejně jako město a jeho občané musejí vypořádat se všeobecným nárůstem cen služeb, materiálů a prací, a pro město jako poskytovatele příspěvků je důležité, aby tyto zvýšené náklady nemusely být v plné míře přenášeny na jejich členy nebo klienty v podobě vyšších poplatků či členských příspěvků,“ říká starosta Alexandr Nogrády.

Největší část z vyčleněných prostředků půjde tradičně na podporu místních sportovních oddílů, v nichž sportují stovky krumlovských dětí a mládeže do 18 let, příspěvek na svoji činnost tak opět obdrží třeba badmintonisté, fotbalisté, karatisté, tenisté a další. Další nemalé prostředky budou rozděleny do sociálních služeb, třeba na podporu zdravotně postižených či seniorů nebo do oblasti kultury v podobě příspěvků uměleckým školám a kroužkům, stejně tak i na jednorázové akce. Dotační prostředky poputují třeba i do environmentální výchovy, příměstských táborů dětí, požádat si mohou také studenti z nízkopříjmových rodin na úhradu výdajů na studium.

Jak zažádat o dotaci?

Pro již zkušené žadatele či pro ty úplně nové jsou nejdůležitější data 1. únor, kdy městský úřad začíná přijímat žádosti, a 15. únor, kdy příjem končí. Výjimkou jsou sociální stipendia, tam je to 10. červenec, a oblast kultury má ještě druhé kolo s termínem do konce června.

Žádosti projdou formální i věcnou kontrolou a následně budou předány hodnotícím komisím, které jsou složeny z osob s odborností nebo vztahem k dané oblasti. Komise se sejdou do konce března a doporučí orgánům města rozdělení příspěvků konkrétním žadatelům včetně výše. Rada a zastupitelstvo pak do konce května definitivně rozhodnou o přidělení dotace a pak již budou s příjemci uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a vyplaceny finanční prostředky; vše by se mělo stihnout do konce července,“ říká vedoucí Odboru financí Jan Štaberňák.

Veškeré dokumenty, tedy pravidla Programu podpory, vzory žádostí a vyúčtování nebo různé přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace. Zároveň všem zájemcům ochotně poradí administrátoři jednotlivých oblastí podpory, případně další pracovníci městského úřadu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: