aktualizováno 26. 1. 2023

Naslouchat občanům, setkávat se s nimi a připravovat nová řešení pro kvalitní život ve městě. Rada města vydala programové prohlášení

Rada města Český Krumlov vydala programové prohlášení, tedy dokument, ve kterém stanovuje priority, jimž se bude v tomto volebním období věnovat, a cíle, kterých chce dosáhnout.

Práci nové rady města a koaličních partnerů lze rozdělit do deseti programových priorit: hospodaření, majetek města a životní prostředí, územní plánování, energetika a úsporná opatření, investice, doprava, cestovní ruch a destinační management, sociální služby, kultura, komunikace a sport.

Finanční prostředky budeme směřovat do infrastruktury a do masivních oprav zastaralých bytových objektů v majetku města. Prioritou jsou opravy mostů, zimního stadionu a plaveckého bazénu,“ říká starosta Alexandr Nogrády.

Další investiční prostředky se budou týkat obnovy čistírny odpadních vod, aby nadále mohla plnit svou funkci. Zároveň nové vedení města bude řešit zásadní úsporná opatření, např. zateplení objektů, modernizaci a změnu v technologiích vytápění budov, nebo osazování fotovoltaických panelů. Radní se také zaměří na udržitelnost sportovišť a investice do jejich oprav, v plánu je zahájení příprav venkovního koupaliště.

Letos by měl být schválen územní plán, který řeší nové dopravní možnosti i nové plochy pro bydlení. Pozornost bude nové vedení směřovat zejména na projektování a výstavbu v prostoru bývalých kasáren.

V dopravě, která je taktéž palčivým tématem města, bude vedení hledat optimální řešení přestaveb křižovatek na ulici Budějovická a Pod Kamenem, aby došlo ke zvýšení kapacity jejich průjezdnosti. Dalším tématem je také výstavba obchvatů.

Nezbytnou sférou je pro město turistický ruch,“ otevírá další zásadní téma místostarosta Dalibor Uhlíř: „klíčovým nástrojem je zejména digitalizace města, kterou využijeme např. pro efektivnější využívání parkovacích ploch.

V sociální oblasti se radní zavazují k rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb pro občany se zdravotním postižením, seniory, nízkopříjmové rodiny a jejich děti, i osaměle žijící osoby. Prioritou pro nové vedení je větší zapojení obyvatel do dění ve městě. „Chceme vrátit město více do rukou občanů a do bohatého kulturního programu vtáhnout místní obyvatele,“ říká starosta. Napomoci tomu má podpora živé kultury ve městě, propojení činnosti kulturních organizací, podpora kulturní nabídky pro místní i návštěvníky.

V neposlední řadě chce radnice posílit komunikaci města. „Budeme otevřeněji a pravidelně komunikovat s občany města, chceme zlepšit povědomí veřejnosti o práci městského úřadu a reagovat na podněty občanů tak, aby se veřejné služby zlepšovaly,“ dodává starosta.

Celé znění programového prohlášení je zveřejněno na webu města www.ckrumlov.cz/rada

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: