aktualizováno 29. 11. 2021

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy

  • zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství,
  • nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
    nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež,
  • nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Celé znění nařízení Státní veterinární správy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov