aktualizováno 14. 9. 2023

Rada města Český Krumlov se sešla v pondělí 11. září, aby mimo jiné jednala o plánovaných rekonstrukcích v roce 2024, rodinném dnu s Penny, finanční podpoře pro sportovní kluby v Českém Krumlově či plánované veřejné debatě o prevenci sexualizovaného násilí.

Rodinný den s PENNY | Výlet a večerní koncert Michala Davida

V sobotu 14. října čeká rodiny s dětmi sportovně-kulturní odpoledne v Českém Krumlově. Akci pořádá Česká obec sokolská a PENNY.

Na výlet se můžete vypravit od 13:00 hodin, start je v Městském parku. Od pořadatele akce PENNY zde obdržíte svačinu na cestu a mapu s trasou výletu. Poté se již individuálně vydáte na putování za jednotlivými zábavnými úkoly, za jejichž splnění na vás bude v cíli čekat odměna. Trasa dlouhá zhruba 5 km vás provede městem, zavítáte například k medvědáriu či na boží muka u zámecké zahrady. Během cesty navštívíte 7 stanovišť, kde budete mít možnost vyzkoušet si chůzi na chůdách či týmových lyžích, vyluštit křížovku, nebo proběhnout slalom a trefit se míčkem do branky.

Výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie, menší výletníci si mohou zvolit trasu kratší. Celý okruh bude možné projít také s kočárkem. Průměrně by absolvování trasy s úkoly mělo zabrat cca 3 hodiny času.

Trasy výletu:
Delší: 48.8086906N,  14.3192947E ⇒48.8096736N,  14.3181050E
Kratší: 48.8086906N,  14.3192947E ⇒48.8096736N,  14.3181050E  

V cíli bude od 16:00 do 19:00 hod. připraveno občerstvení (Řezníkův talíř a Dobré maso), veškeré jídlo a pití je nabízeno zdarma. V 18:00 hod. program zakončí koncert Michala Davida.

 

Rekonstrukce přepážkových pracovišť na Městském úřadě Český Krumlov

Rekonstrukce pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství je diskutována již řadu let. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace, která kromě rekonstrukce haly ODSH řešila i celý vstupní prostor do budovy úřadu a sociální zařízení, přičemž tato rozsáhlá rekonstrukce počítala v té době s objemem stavebních prací v hodnotě 7,6 mil. Kč (bez výdajů na vybavení). Od realizace projektu bylo nakonec z důvodů finanční náročnosti upuštěno.

Nyní rada města znovu jednala o možnostech úspornější rekonstrukce přepážkových pracovišť (registru vozidel a registru řidičů) nacházejících se po levé straně vstupní haly městského úřadu. Nezbytné je vyřešit především nevyhovující prostorové uspořádání jednotlivých přepážek, zastaralé vybavení (samotné provedení přepážek, kancelářský nábytek) a kapacitně nedostačující rozvody el. energie.

Ve spolupráci s návrhářem interiérů vznikl návrh 8 přepážkových pracovišť, která se do prostoru haly bez větších problémů vejdou a lze je do větší míry pořídit a poskládat ze standardního sektorového kancelářského nábytku.

Navrhovanou investici s předpokládanou hodnotou ve výši 4,1 mil. Kč (z toho stavební práce v objemu 2,5 mil. Kč) rada města schválila. Nyní bude zadána veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací a na dodávku kancelářského nábytku. Rekonstrukce by měla proběhnout začátkem roku 2024. Pracoviště dopravně správních agend by tak bylo v provozu pouze v minimálním rozsahu po dobu přibližně 5 týdnů. Občané budou moci své záležitosti týkající se registru vozidel a registru řidičů vyřizovat v sousedních obcích s rozšířenou působností.

 

Rekonstrukce kotelny Mateřské školy Tavírna

V příštím roce proběhne také dlouho zamýšlená rekonstrukce kotelny v MŠ Tavírna. V roce 2022 byla připravena projektová dokumentace, vydáno je již i stavební povolení. Samotná rekonstrukce kotelny a obměna celého topného systému proběhne v roce 2024 po ukončení topné sezóny.

 

Společně pro bezpečnější město - veřejná debata na téma prevence před sexualizovaným násilím

V pondělí 25. září se v českokrumlovské Prádelně uskuteční veřejná debata s odborníky na téma prevence před sexualizovaným násilím. Debata chce konstruktivně reagovat na nedávnou kauzu znásilnění publikovanou v časopise Reflex. Cílem diskuze je pojmenovat konkrétní možnosti, jak mohou jednotliví aktéři ve městě přispívat k větší bezpečnosti před sexuálním násilím.

Veřejná diskuze 25. září, pozvánka, zdroj: oKS

Rada města se rozhodla pořádání akce podpořit částkou 15 500 Kč, poskytnuté finanční prostředky budou sloužit k pokrytí nákladů na pozvané odborníky, podporu propagace, techniky atd.

 

Dotační prostředky na podporu sportovních klubů budou navýšeny o 1,2 mil. Kč

Město Český Krumlov každoročně prostřednictvím svého Programu podpory rozděluje dotační prostředky na podporu sportovních klubů. Letos byla mezi 15 českokrumlovských klubů rozdělena částka 5,3 mil. Kč. Finance jsou využívány např. na nájem či údržbu sportovišť.

Prostředky pro sportovní oddíly se již několik let nezvyšovaly, i když objektivně vzato se náklady rok od roku zvyšují, a to zejména v letech 2022 a 2023 díky výrazně rostoucí inflaci. Proto se vedení města rozhodlo pro navýšení dotace celkem o 1,2 mil. Kč. Proces schvalování poskytnutí dotace bude probíhat ve 2 vlnách, již 21. září se na zasedání zastupitelstva bude jednat rozdělení finančních prostředků (zhruba 650 tis. Kč) mezi prvních 9 klubů.

 

Město má zájem na své budovy instalovat nové fotovoltaické panely 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu „Komunální FVE pro větší obce“ pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu. Město v rámci výzvy zažádá o dotaci na realizaci projektového záměru spočívajícího v instalaci nových FVE na střechy 3 objektů v jeho vlastnictví:

  • ZŠ Za Nádražím – FVE o celkovém výkonu 98,74 kWp (celkem 217 panelů)
  • MŠ Plešivec II – FVE o celkovém výkonu 35,95 kWp (celkem 79 panelů)
  • Městský úřad – FVE o celkovém výkonu 98,74 kWp (celkem 217 panelů)

Je predikováno, že v důsledku realizace projektu dojde ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 664,7 MWh/rok a snížení emisí CO2 o 219,78t/rok.

Předpokládané výdaje na realizaci projektu jsou ve výši 8,5 mil. Kč, z čehož by měly být přibližně 3 mil. hrazeny právě z prostředků Modernizačního fondu. Doba realizace projektu se bude odvíjet od termínu schválení projektu k financování, projekt pak bude realizován nejpozději do pěti let.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: