aktualizováno 13. 11. 2023

Začínají přípravné práce na rekonstrukci Lazebnického mostu, v korytě řeky se vybuduje příjezdová cesta pro zásobování stavby

Exponovaný most, který propojuje historické centrum Českého Krumlova, čeká generální rekonstrukce. Práce potrvají do začátku května a vyžádají si úplnou uzavírku mostu, průchozí nebude ani pro pěší.

Stav Lazebnického mostu v centru města je havarijní, dřevěné části mostu jsou vyžilé, napadené dřevokaznou houbou a původní ocelové nosníky z 50. let minulého století také nelze jen opravit. Poslední oprava proběhla v roce 2009 a týkala se pouze výměny dřevěných částí mostu a povrchové úpravy ocelových nosníků. Nyní proto most projde kompletní rekonstrukcí, při které zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva, vše ostatní se vymění.

Do konce roku budou probíhat přípravné práce a od ledna se začne pracovat na samotném mostu. Unikátním způsobem se přistoupilo k zajištění přepravy stavebního materiálu. Aby těžké stroje nepoškodily náplavku a ulice historického centra a neohrožovaly obyvatele a návštěvníky, buduje se v korytě Vltavy příjezdová komunikace, po které se budou stroje a materiály dopravovat. Násyp v řece povede k mostu od pivovaru a po skončení rekonstrukce se zase odstraní.

Od 2. ledna 2024 do začátku května se most uzavře pro veškerou dopravu i pro pěší. Začne se s demontáží nosné konstrukce, vyvěšením inženýrských sítí, sanací spodní stavby. Následně se nainstaluje ocelová nosná konstrukce včetně dřevěné mostovky a příslušenství. Na dřevěné části mostu (zábradlí, chodník, vozovka, mostovka) se použije dubové, modřínové a smrkové dřevo. Na ostrůvku pod mostem dojde také k nezbytné redukci zeleně.

„K rekonstrukci jsme přistoupili mimo sezónu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky. Přesto nás čeká náročné období, kdy se budeme muset na čtyři měsíce přizpůsobit provizornímu režimu dopravy. Dopravní opatření zveřejníme v nadcházejících týdnech. Zveme také všechny zájemce na osobní setkání 6. 12. od 16.00 hodin do velkého sálu na náměstí Svornosti čp. 2, kde podrobně vysvětlíme jednotlivé postupy stavby, dopravní omezení a zodpovíme dotazy,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Oprava Lazebnického mostu je náročná stavba, zejména z hlediska umístění stavby v centru města, které nedisponuje vhodnými dopravními podmínkami pro rekonstrukci.

Generální dodavatel stavby vzešel z veřejného výběrového řízení, kde se soutěží nejvýhodnější nabídka na základě zadávací dokumentace, jejíž součástí je projekt pro stavební povolení. V tomto stupni projektové dokumentace, projektant navrhne i dopravně-inženýrská opatření (DIO), tzn. možnosti, jak např. dopravně zabezpečit průběh rekonstrukce. Zde byl i návrh na zachování průchodu pro pěší po celou dobu opravy.

Po výběru dodavatele stavby je povinností vybrané společnosti předložit projekt pro provedení stavby a návrh dopravně-inženýrských opatření, které musí schválit příslušné úřady a musí být v souladu s podmínkami veřejné soutěže, která na tuto zakázku proběhla.

Sdružení firem MI- Roads a.s. a Doprastav a.s., které tuto zakázku bude realizovat předpokládá z hlediska bezpečnosti, možného zkrácení termínu stavby či opatrnosti k příjezdovým komunikacích a stavbám uzavřít od ledna do dubna, Lazebnický most kompletně i pro pěší dopravu. Tento návrh bude v nejbližších dnech předmětem jednání a schvalování ze strany města Český Krumlov a příslušných orgánů. Veškerá tato opatření vyplývající z DIO jsou návrhem a zároveň zodpovědností dodavatelské společnosti.

Definitivní řešení pro pěší a další související opatření budou představeny veřejnosti a podnikatelům 6. 12. 2023.

„Naší snahou je co nejméně omezit občany a podnikatele, ale zároveň dbát na bezpečnost a co nejplynulejší realizaci stavby,“ dodává místostarosta Zbyněk Toman.

Stav Lazebnického mostu je již na hraně provozu a je nezbytné tuto rekonstrukci, co nejdříve, realizovat. V opačném případě by mohlo hrozit uzavření či omezení dopravy po mostě přes letní sezonu.

Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 32 milionů korun, které půjdou výhradně z rozpočtu města, neboť na opravu mostů nelze zajistit žádné dotace.

Český Krumlov vlastní 28 mostů a lávek, což s sebou nese značné náklady na zajištění provozu a oprav těchto staveb.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: