aktualizováno 19. 1. 2023

Město chce žádat Jihočeský kraj o dotace pro sport i kulturu

Rada města na svém jednání ze dne 16. ledna řešila mimo jiné tyto záležitosti:

Dotace na projekt Liga seniorů v roce 2023

Žádost o finanční příspěvek ve výši 10 tisíc korun podalo Okresní sdružení Česká unie sportu Český Krumlov z.s. na částečnou úhradu výdajů na projekt Sportovní liga seniorů. Projekt nabízí seniorům možnost pravidelného sportování a soutěžení v různých disciplínách v rámci turnajů, které se konají po celém Jihočeském kraji. Celkové výdaje činí částku 19,2 tisíc korun. Rada města vyhověla žádosti a schválila dotaci ve výši 10 tisíc korun.

Dotace pro ZŠ Za Nádražím a Plešivec na opravu sportovišť a jejich zázemí

Jihočeský kraj vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci v programu Podpora sportovní infrastruktury 2023, jehož cílem je přispět na rekonstrukce a opravy sportovišť a jejich zázemí. Základní škola Za Nádražím projevila zájem o podání žádosti na rekonstrukci podlahové krytiny v tělocvičně. „Podlaha v tělocvičně je ve velmi špatném stavu a její oprava vzhledem ke stáří už není možná. Ze strany školy byla zjištěna cenová nabídka ve výši 2,1 milionu korun. Maximální výše dotace, kterou bychom mohli od Jihočeského kraje obdržet, je 80 % z celkové ceny, což v tomto případě činí 1,5 milionu korun,“ uvádí místostarosta Dalibor Uhlíř.

O podání žádosti o dotaci má zájem také Základní škola Plešivec, která by peníze použila na opravu omítek, výmalbu a vybavení šaten tělocvičny a nářaďovny. „Cena za opravu omítek, výmalbu a vybavení je navržena na 188 tisíc korun, přičemž maximální částka, kterou by nám Jihočeský kraj poskytl, činí 151 tisíc korun. Podání žádostí musí být se souhlasem zřizovatele škol, tedy města, proto jsme doporučili jako rada zastupitelům, aby s podáním žádosti v obou případech souhlasili,“ dodává místostarosta.

Dotace na podporu českokrumlovských slavností v roce 2023

Rada města schválila podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje z programu Podpora kultury pro rok 2023 na realizaci letošních českokrumlovských slavností. Konkrétně se jedná o akce Kouzelný Krumlov a Svatováclavské slavnosti, jejichž předpokládané výdaje jsou odhadovány na 1,1 milionu korun. Jihočeský kraj poskytuje finanční příspěvek v maximální výši 200 tisíc korun. Vlastní podíl města by pak dělal 918 tisíc korun, pokud by město od kraje obdrželo finanční příspěvek v maximální výši.

Oprava elektroinstalace v objektu Sociálních služeb SOVY o.p.s.

V budově sociálních služeb SOVY, o.p.s. na adrese Za Soudem bude provedena oprava elektroinstalace. Předpokládané výdaje na opravu činí 417 tisíc korun. „Oslovili jsme několik firem, se kterými máme zkušenosti, aby předložily své nabídky na provedení potřebných prací. Získat dodavatele se nám podařilo až při druhé výzvě do výběrového řízení, kde podmínky splnila z pěti oslovených pouze jedna firma. Cena je stanovená na úplný rozsah potřebných elektroinstalací. Konečná fakturace bude probíhat dle skutečně vyměněných nebo opravených částí,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Dále radní projednávali také poslední úpravy rozpočtu za rok 2022, žádost o dotaci na podporu výkonu sociální správy nebo projekty participativního rozpočtu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: