aktualizováno 1. 1. 2022

Program podpory - priorita Volnočasové aktivity dětí a mládeže

aktualizováno 2. 1. 2020

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora Programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času. 

Při sestavování tohoto Programu se vycházelo ze Strategického plánu města Český Krumlov. Obecným cílem Programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hlavenková Vladimíra, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413

Dokumenty 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov