aktualizováno 1. 1. 2022

Program podpory - Studenti z nízkopříjmových skupin

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov je zaměřen na podporu studentů z nízkopříjmových rodin, přičemž vznik tohoto programu vychází z myšlenky pomoci mladým lidem ze sociálně slabého prostředí získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě. Díky finanční podpoře mají studenti vyšší motivaci k dalšímu studiu.

Obecným cílem Programu je podpora fyzických osob - studentů z nízkopříjmových skupin s trvalým pobytem v Českém Krumlově získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě.

Na koho se obrátit? 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hlavenková Vladimíra, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413

Dokumenty

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov