aktualizováno 27. 10. 2021

Milostivé léto je příležitost, jak vyřešit své dluhy vůči veřejnoprávním institucím

V souvislosti s novelou exekučního řádu mají dlužníci možnost v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 umořit své dluhy u veřejnoprávních institucí a svůj původní dluh zaplatit bez navýšení o úroky z prodlení, penále a jiného příslušenství. Jedná se o tzv. „Milostivé léto”.

Tato jedinečná a neopakovatelná příležitost umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti a začít znovu důstojný život.
Čas na řešení je velmi omezený, a proto je potřeba jednat rychle.

Podmínky pro uplatnění Milostivého léta

Musí se jednat o dluhy, které řeší soudní exekutor (ne na daňové a správní exekuce).

Věřitelem je veřejnoprávní instituce (např. obec, nemocnice, technické služby, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize apod.). Nejčastěji se bude jednat o dluhy na nájmech, poplatky za odpady, poplatky za zdravotní pojištění, pokuty za jízdu na černo a další.

Nelze uplatnit pokud, vám byl uložen peněžitý trest v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, na pohledávky z důvodu majetkové či zdravotní újmy nebo pro dlužné výživné. Zpravidla také nelze uplatnit u přeprodaných pohledávek.

Základní postup

Oslovit exekutora doporučeným dopisem s žádostí o uvedení výše jistiny tedy dluhu (uvést, že dlužník chce využít MILOSTIVÉHO LÉTA).

Uhradit jistinu (dluh) a náklady na zastavení exekuce tj. 908 Kč (tj. poplatek 750 Kč + DPH).

Při dodržení celého postupu exekutor ukončí exekuci.

Kam se obrátit o radu ohledně využití Milostivého léta?

Městský úřad ČK, Odbor sociálních věci a zdravotnictví v Českém Krumlově: tel. 380 766 400 nebo na organizace zabývající se poradenstvím jako je THEIA – krizové centrum o.p.s.: tel. 770 160 904 nebo Bezplatná poradna mezi paragrafy ICOS: tel. 380 727 600 či na další organizace jako je například Člověk v tísni, o.p.s.: tel. 770 600 800 a další poradny.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: