aktualizováno 24. 3. 2021

Vysvětlení ke kácení lip u parkoviště P3 a na hrázi Hornobránského rybníka

Na začátku tohoto týdne došlo k pokácení lípy u parkoviště P3 u Městského parku. Ve veřejném prostoru se objevila řada spekulací a dezinformací o důvodu pokácení, které je potřeba uvést na pravou míru.

Již v rámci inventarizace, tj. při hodnocení stavu jednotlivých stromů, v roce 2019 bylo při odborném hodnocení ze strany arboristy konstatováno, že daná lípa dynamicky prosychá, má defektní větvení a infekci kmene. 

Od zmíněného posouzení se stav v průběhu zimních měsíců 2021 výrazně zhoršil. V koruně bylo patrné rozsáhlé prosychání a odumírání kosterních větví. Na kmeni byla detekována infekce dřevokaznými houbami s výskytem hniloby. V kosterních větvích se nacházely výletové otvory, což signalizuje pokročilé stadium hniloby. Vzhledem ke skutečnosti, že strom se ve výšce cca dvou metrů členil v úžlabí výrazným tlakovým větvením, hrozilo akutní nebezpečí rozlomení a pád části stromu, tzn. přímé ohrožení provozní bezpečnosti v lokalitě. Je nutné zdůraznit, že lípa vyrůstala ve frekventované lokalitě – mezi komunikací pro pěší a parkovištěm osobních vozidel. 

V nedávné době byla také pokácena lípa na hrázi Hornobránského rybníka. Důvodem pro odstranění lípy byl havarijní stav výpustního zařízení rybníka. Během rekonstrukce musí dojít k odtěžení hráze v celém profilu až na úroveň dna vodního díla. Technologie prací nezbytně zasáhne až do těsné blízkosti stromu a došlo by tak k poškození jeho kořenového systému v takovém rozsahu, který by znamenal jeho nevratné poškození (poškození kořenového systému z cca 50 %). Uvedený zásah by představoval takové narušení statiky a oslabení stability dřeviny, že by došlo k přímému ohrožení provozní bezpečnosti v lokalitě. V dopadové vzdálenosti předmětné lípy se totiž nachází bytový dům a frekventovaná pěší komunikace.

Odstraněná lípa bude pochopitelně nahrazena novou a další výsadby proběhnou v okolí Hornobránského rybníka.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov