aktualizováno 11. 12. 2023

Lazebnický most bude od nového roku z důvodu kompletní rekonstrukce uzavřen pro dopravu i pěší

Téměř havarijní stav Lazebnického mostu v centru města tíží občany i radní. Přípravy na rekonstrukci zahájilo již minulé vedení města, kdy bylo zadáno například zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby. Kdyby k rekonstrukci mostu v roce 2024 nedošlo, muselo by dojít kvůli nevyhovujícímu technickému stavu (stavební stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm VII. – havarijní) k okamžitému omezení nosnosti mostu, a bylo by přijato dopravní opatření, které by zde zakázalo průjezd nákladním vozidlům nad 4 tuny. S postupně zhoršujícím se technickým stavem by nakonec úplné uzavření mostu bylo nevyhnutelné. Rekonstrukce omezí život obyvatel města a podnikatelů na čtyři měsíce, ale předejde tak daleko větším škodám jak na majetku města, tak například na tržbách provozovatelů. „Právě proto jsme k rekonstrukci přistoupili mimo hlavní turistickou sezónu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky,“ vysvětlil Zbyněk Toman.

Zajištění provozu a oprav mostů a lávek s sebou nese značné finanční zatížení rozpočtu města, protože na tento typ staveb nejsou poskytovány žádné dotace. Na rekonstrukci Lazebnického mostu je vyhrazeno 32 milionů korun, přičemž se nejedná o jedinou opravu, která bude v příštím roce probíhat. Na podzim město zahájí také opravu Benešova mostu. I tato rekonstrukce by měla trvat celkem půl roku.

6. prosince proběhlo setkání s občany, kde byly zájemci seznámeni s technickými parametry rekonstrukce Lazebnického mostu. Dotazy na stavební postupy zodpovídal stavební dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce Michal Türk a za dodavatele stavby, spol. MI Roads a.s., byla přítomna Jana Kačírková. S plánovanými dopravními opatřeními seznámil přítomné Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Od 2. ledna 2024 bude Lazebnický most zcela uzavřen pro dopravu i pěší. Chodci se z vnitřního města na levý břeh Vltavy dostanou nejkratší cestou přes Jelení lávku. Řidiče čekají výraznější dopravní omezení. V ulici Latrán je nutné počítat s otáčením vozidel nebo jejich couváním. Na pravém břehu Vltavy bude doprava vedena podle stávajících pravidel, tedy ulicí Horní, na náměstí Svornosti, přes ulici Kájovskou, Širokou a Dlouhou do Radniční ulice a dále do ulic Masná a Parkán a před Lazebnický most.

Služby města jsou připraveny v ulicích kolem Lazebnického mostu zajistit v zimních měsících prioritní úklid a odvoz sněhu, aby tak již nic dalšího nezkomplikovalo dopravní obslužnost v těchto místech. Dopravní omezení v žádném případě neohrozí přístup vozidlům IZS (sanitky a hasiči). Upozorňujeme, že do pěší zóny je zakázán vjezd vozidlům nad 3,5 t. Každé takové vozidlo by si mělo opatřit výjimku od Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Město nebude v ulicích kolem uzavírky měnit stávající zvyklosti v dopravní obsluze objektů, takovéto opatření by dopravní situaci spíše zkomplikovalo. Pokud by však bylo ve výjimečných situacích potřeba zde řídit dopravu, Městská policie je připravena poskytnout náležitou součinnost. Městskou policii Český Krumlov můžete kontaktovat na lince 156, nebo na telefonním čísle +420 380 766 308.

Dále město nabízí občanům pomoc při řešení komplikací spojených s dopravním omezením. V případě, že si nevíte rady, jak vyřešit nestandardní situaci, dejte nám podnět na e-mail posta@ckrumlov.cz. Společně nalezneme řešení.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: