aktualizováno 5. 10. 2023

Český Krumlov na cestě k získání titulu Město přátelské k dětem

Před třemi lety se Český Krumlov jako první město v České republice začalo ucházet o certifikaci v rámci celosvětové iniciativy UNICEF Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Initiative). Obecným záměrem iniciativy je motivovat samosprávy k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

„V projektu Město přátelské k dětem jde o mnohem víc než jen vytvářet pro děti zdravé, stabilní a bezpečné prostředí. Je i o to vytvářet prostředí, které je k nim férové, kde děti mají svůj hlas a tomu hlasu je nasloucháno. A to nejen formálně, ale se vší vážností. Žijeme ve společnosti, která dětem málo naslouchá. Děláme významná rozhodnutí, aniž bychom znali názor jedné čtvrtiny naší populace, kterou děti představují. O dětech se často uvažuje jako o budoucích občanech, ale ony s námi žijí právě teď. Město přátelské k dětem je přátelské nejen k dětem samotným, ale ve svém důsledku k nám všem,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Aby Český Krumlov mohl tuto mezinárodní certifikaci získat, musí projít akreditačním procesem a dosáhnout všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví.

Jedním ze společně definovaných cílů bylo zmapovat názory, nápady a pocity žáků a studentů, kteří žijí či navštěvují školy v Českém Krumlově. Toho se podařilo dosáhnout tím, že Český výbor pro UNICEF ve spolupráci s městem zrealizoval na konci uplynulého školního roku anonymní dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo zhruba 1300 žáků prvního a druhého stupně základních a necelých 200 studentů středních škol.

„Výsledky nám přinesly inspiraci pro to, co můžeme a máme řešit, co děti trápí a v čem vidí posun města. V současné době jednáme s místními školami o vzniku městského dětského parlamentu, který bude hlasem dětí při rozhodování o některých záležitostech o dění ve městě,“ dodává starosta Alexandr Nogrády

Výstupy a výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z klíčových podkladů pro vytvoření tzv. akčního plánu, souboru konkrétních opatření a aktivit, jejichž realizace v následujících několika letech povede k naplnění cílů iniciativy.

 

Hlavní zjištění dotazníkového šetření

Pocit štěstí více panuje u mladších dětí na 1. stupni ZŠ. O něco šťastnější se cítí chlapci než dívky. Děti z prvního stupně jsou nejšťastnější s rodinou, děti z druhého stupně již preferují kamarády.

Nešťastné se děti nejčastěji cítí, když se jim nedaří ve škole nebo když jsou v rodině hádky. Neúspěch ve škole více trápí děti z 2. stupně. Zatímco hádky v rodině snáší hůře děti z 1. stupně, zejména pak dívky.

Dvě třetiny dětí z Českého Krumlova navštěvují nějaký zájmový kroužek. Zájmům dominuje sport a zejména u chlapců také počítačové hry.

Mladší děti z 1. stupně častěji, než starší děti navštěvují různá volnočasová zařízení, zejména pak sportovní oddíly, ZUŠ a Dům dětí a mládeže.

Téměř polovina dětí pociťuje nedostatek času. Starší děti z 2. stupně častěji uvádějí, že jim brání v trávení volného času podle jejich představ nedostatek peněz nebo nezájem o dostupné aktivity.

Zájmy, zdroj: oKS

Většina dětí bydlících v Českém Krumlově (85 %) je s životem ve městě spokojena. Naopak těch, u kterých převládá opačný pocit, je poměrně málo (15 %). Negativní názor mají častěji starší děti na druhém stupni. Spokojeni jsou častěji chlapci, děti ve věku do 12 let, žijící v městské části Domoradice, Horní Brána či Latrán a děti chodící do školy ZŠ Linecká.

Děti jsou přesvědčené o tom, že je v Krumlově dostatek míst pro trávení volného času a jsou spokojené s nabídkou volnočasových aktivit. Naopak trápí je čistota ve městě.

Ve škole se děti učí o nebezpečí kyberšikany a učitelé jsou dětem nápomocní, když je potřeba. Naopak děti nemají možnost se vyjadřovat k dění ve škole a nemají dostatek míst na trávení času mezi vyučovacími hodinami.

Dvě pětiny dětí se setkaly s šikanou, pětina s kyberšikanou, čtvrtina s nějakým kriminálním činem. Se šikanou se setkaly častěji starší děti chodící na 2. stupeň (44 %). To samé platí i pro kyberšikanu (23 %). S kyberšikanou jsou častěji konfrontovány dívky než chlapci.

Škola je bezpečným místem, zdroj: oKS

Alespoň nějaké povědomí o dětských právech má 40 % dotázaných dětí. Větší povědomí je mezi staršími dětmi z 2. stupně (44 %). Děti nejčastěji spontánně zmiňují právo na život, na vzdělání, na vyjádření svého názoru a na odpočinek.

Děti na 2. stupni by se nejvíce chtěly zapojit do aktivit v oblasti sportu a životního prostředí. Necelá polovina (44 %) dětí z 2. stupně je ochotna zapojit se do rozhodování o věcech veřejných v Českém Krumlově.

Zapojení dětí do aktivit města, zdroj: oKS

Kompletní závěrečná zpráva s výsledky z dotazníkového šetření je k dispozici zde→

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: