aktualizováno 7. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Statistické údaje

Obyvatelstvo v roce 2016

Na konci prosince 2016 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 638 782 obyvatel, z tohoto počtu pak 323 669 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 948 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména příznivé vyšší kladné saldo migrace (+ 644 osoby) i kladná přirozená změna obyvatelstva (+ 304 osoby).

V mezikrajském srovnání přibylo v roce 2016 nejvíce obyvatel v absolutním i relativním vyjádření v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak nejvyšší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. V užším územním pohledu se počet obyvatel zvýšil zejména v okrese České Budějovice (o 1 101 osobu), největší úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (- 234 osoby).

V Jihočeském kraji se v roce 2016 živě narodilo 6 747 dětí, z toho 3 505 chlapců. Proti minulému roku to bylo o 147 dětí více. V přepočtu na tisíc obyvatel to znamená celkovou porodnost 10,6 ‰, ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla porodnost v kraji nepatrně nižší. V relativním přepočtu na 1 000 obyvatel se nejvíce dětí narodilo v Hlavním městě Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji.

V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Český Krumlov, naopak nejnižší porodnost byla zaznamenána v okrese Jindřichův Hradec. Opět se zvýšil podíl dětí, které se narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se v Jihočeském kraji narodilo 49,5 % dětí. Také v okrese Český Krumlov, kde byl vždy podíl dětí narozených mimo manželství tradičně nejvyšší, došlo v minulém roce opět k nárůstu (55,3 %). Z narozených dětí připadalo 47,8 % na prvorozené, druhorozených bylo 37,4 % a zbylých více než 14 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

V minulém roce v kraji zemřely 6 443 osoby, což je o 490 osob méně než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 - 89 let. Úmrtnost v kraji byla nižší než v předchozím roce a s hodnotou 10,1 ‰ byla lehce nižší než celorepublikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidí umíralo ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze, naopak nejvíce v Ústeckém kraji. Na území Jihočeského kraje nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice a Prachatice. Vyšší úmrtnost pak byla v okresech Strakonice a Tábor.

Obyvatelstvo města Český Krumlov k 31. 12. 2016:

Počet narozených dětí:                155

Počet úmrtí:                               136

Počet přistěhovalých:                         331

Počet vystěhovalých:                         369

Přirozený přírůstek:                             19

Migrační přírůstek:                             -38

Celkový přírůstek:                              -19

Počet bydlících obyvatel:         13 141

           Z toho ženy:                 6 747

           Z toho muži:                 6 394

Sňatky:

V roce 2016 bylo v Českém Krumlově uzavřeno 72 manželství a rozvedeno 37 manželství. 

Nezaměstnanost:

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Českých Budějovicích celkem 19 385 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných vyšší než republikový průměr vykázaly 2 okresy - Český Krumlov (6,6 %) a Tábor (5,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech České Budějovice (3,3 %) a Písek (3,5 %).

Cestovní ruch - návštěvost města v roce 2016

Z měst a obcí Jihočeského kraje disponovalo v roce 2016 největší lůžkovou kapacitou město České Budějovice, nejvíc hostů se ubytovalo ve městě Český Krumlov a městem s největším počtem přenocování hostů byla díky lázeňství Třeboň. Tyto výsledky vyplývají z informací o kapacitách a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, které až do úrovně obcí zveřejnil na svých stránkách Český statistický úřad.

V roce 2016 bylo v Jihočeském kraji evidováno 1 195 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), což představuje 13,0 % z počtu ubytovacích zařízení ČR a obhájení prvního místa v počtu HUZ mezi kraji. Nejčastějším typem HUZ jsou v jižních Čechách penziony, tvoří 43 % z celkového počtu HUZ a kraj jich má nejvíc v ČR. Kromě penzionů vedou jižní Čechy i v počtu kempů, chatových osad a turistických ubytoven. Počtem hotelů se umístily na šestém místě.

V hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje bylo k dispozici na 20 tis. pokojů s téměř 60 tis. lůžek a 13 tis. místy pro stany a karavany. V počtu pokojů a lůžek se kraj umístil na druhém místě za Hl. m. Prahou, v počtu míst pro stany a karavany je zcela bezkonkurenčně v čele mezikrajského srovnání, na celorepublikové hodnotě se podílel 26,7 %.

Největší počet HUZ v kraji nabízel okres Český Krumlov (294 zařízení), tomu odpovídala i největší lůžková kapacita (13,1 tis. lůžek) a největší počet míst pro stany a karavany (4,5 tis. míst). Na druhé místo se počtem zařízení, lůžek i míst na volné ploše zařadil okres Jindřichův Hradec, který má mezi jihočeskými okresy nejvíc kempů. Třetí příčka patřila podle počtu HUZ okresu Prachatice, počtem lůžek i míst pro stany a karavany okresu České Budějovice.

V roce 2016 se v jihočeských HUZ ubytovalo 1,4 milionů hostů, z toho necelou jednu třetinu tvořili cizinci (32,4 %). Největší počet hostů mířil do okresu Český Krumlov. V roce 2016 se v českokrumlovských HUZ ubytovalo celkem 517 tis. osob, z toho bylo 292 tis. osob z tuzemska a 225 tis. ze zahraničí (43,5 %). Vždy šlo o největší počet hostů v meziokresním srovnání. HUZ českokrumlovského okresu se na krajské hodnotě hostů z ČR podílela 30 % a na počtu ubytovaných zahraničních hostů téměř z poloviny (48 %).

Z měst a obcí Jihočeského kraje měl v roce 2016 největší počet hromadných ubytovacích zařízení - bezmála 100 - Český Krumlov. Největší lůžkovou kapacitou v HUZ ale disponovalo město České Budějovice, kde v letní sezóně nabídku řady hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízeních významně rozšiřují vysoko­školské koleje. Krajské město nabízelo v roce 2016 celkem 4,3 tis. lůžek (včetně sezónních). Druhý největší počet lůžek v kraji nabízelo Lipno nad Vltavou (3,3 tis.) a na třetím místě byl Český Krumlov s 2,8 tis. lůžky.

Nejvíc hostů se ubytovalo ve městě Český Krumlov 225,4 tis. osob, z toho 72 % tvořili cizinci. Na druhém místě v počtu hostů byly České Budějovice se 183,0 tis. hosty, mezi nimi podíl zahraničních hostů předsta­voval 66,5 %. Tato dvě pro turisty nejpřitažlivější města se na celkovém počtu hostů kraje podílela 28,2 % a na počtu zahraničních hostů dokonce 60,5 %. Jejich podíl na tuzemských klientech byl nižší - 12,7 %.

Návštěvnost Infocentra Český Krumlov v roce 2016:          239 082 návštěvníků

Návštěvnost www.ckrumlov.cz v roce 2016:                        1 999 034 návštěvníků 

Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2016

Jubilejní třicátý ročník Slavností pětilisté růže pojali pořadatelé velkolepě a rekordní byla i účast, historický festival v Českém Krumlově si přišlo užít přes 28 000 návštěvníků. Šlo tedy o historicky nejvyšší návštěvnost akce, což je velmi potěšující. Počet návštěvníků byl znatelný především v čase hlavních průvodů, ale díky dvěma na sebe navazujícím průvodům po dvou trasách byl počet příchozích lépe rozprostřen po celém městě.

Ani dopravní komplikace ve městě způsobená úpravou strategické křižovatky u kina Luna neodradila tisíce lidí přijet si užít do Českého Krumlova tradiční středověkou slavnost. V největší špičce řídila provoz dopravní policie, což podstatně pomohlo při odbavování vozidel mířících do města a ven z něj. „Naši účinkující využili alternativních tras a dorazili včas. Těch několik, kteří měli zpoždění, většinou uvízlo v jiné koloně na území republiky," doplnil Jan Vozábal.

Návštěvnost 25. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2016

25. ročník MHF Český Krumlov probíhal od 15. července do 6. srpna 2016. Uskutečnilo se celkem sedmnáct koncertů, které se kromě tradičních festivalových lokací (Pivovarská zahrada, Zahrada Kooperativy, Zámecká jízdárna, Maškarní sál) konaly i na dalších atraktivních místech Českého Krumlova, jako jsou např. zámecká kaple či kostel a zahrada nově opraveného minoritského kláštera (Noc s Mozartem). Novinkou byly také úterní koncerty v Maškarním sále, nedělní koncerty v klášterním kostele (koncert Tiburtina Ensemble s programem věnovaným 700. výročí narození Karla IV.) a v zámecké kapli (varhanní koncert Jaroslava Tůmy na unikátní nástroje), a v neposlední řadě i dva koncerty v tentýž večer.

Festival nezapomínal ani na dětské publikum - znovu se uskutečnilo Dětské odpoledne v rytmu energie, které přinesl festival ve spolupráci s hlavním partnerem, energetickou skupinou E.ON. Několik stovek dětských účastníků a jejich rodičů si na náplavce vedle Pivovarské zahrady vyzkoušelo hry spojené s energií, ale také výtvarné workshopy a soutěže, mobilní planetárium, projekty misePlus+ a iQlandie, workshop beatboxu a mnoho dalšího

Návštěvnost festivalu je poměrně stabilní, diváci si mohou vybírat různé žánry, nejen klasickou hudbu, ale i jazz, muzikál, šanson a mnohé další. Podstatný je i zájem médií, neboť festival přiváží do České republiky významné zahraniční hvězdy. O koncerty tohoto tradičního českokrumlovského festivalu byl v roce 2016 opět velký zájem a většinu z nich se podařilo vyprodat. Celkově Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v roce 2016 navštívilo 14 500 diváků.

Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2016

Sezóna 2016 na Otáčivém hledišti dosáhla 98% návštěvnosti s 54 055 diváky, kteří před točnou shlédli celkem 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. Tržby dosáhly výše 31,5 mil. Kč. Celkový počet diváků (včetně generálních zkoušek) dosáhl čísla 55 198. 

Návštěvnost Státního hradu a zámku v roce 2016

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším areálem v České republice. Památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo v roce 2016 více než 5,6 milionu návštěvníků. Potvrdila se tak rekordní sezona, která i díky vánoční nabídce na hradech a zámcích překonala podzimní odhady. S rostoucím zájmem o památky vzrostly i výnosy. NPÚ utržil přes půl miliardy korun, které chce vrátit do obnovy památek a zlepšování návštěvnického zázemí. V roce 2016 se uskutečnila i řada významných obnov, které budou v příštích letech pokračovat.

Nejvíce návštěvníků přicházelo na památky od května do září, jen v červenci a srpnu to bylo přes 2,3 miliony návštěv. Ani zvýšený zájem o památky o Vánocích již nedokázal zamíchat pořadím jejich návštěvnosti. Tu nejvyšší z více než stovky hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ zaznamenal státní hrad a zámek v Českém Krumlově, který navštívilo 426 tisíc lidí. Následuje zámek Lednice s návštěvností 411 tisíc a první trojici uzavírá jihočeská Hluboká, na kterou se vydalo na 293 tisíc návštěvníků.

Tradičně vysoká návštěvnost Českého Krumlova a Lednice odrážejí zájem domácích i zahraničních návštěvníků o památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nicméně v sezoně 2016 zaznamenala vyšší návštěvnost naprostá většina památkových objektů, které Národní památkový ústav spravuje, a to včetně památek méně známých. Z hlediska návštěvnosti zaznamenal nejvyšší nárůst zámek Valtice, který navštívilo přes 127 tisíc lidí, zatímco v roce 2015 to bylo jen 48 tisíc. Z pohledu výnosovosti byl nejúspěšnější památkou Český Krumlov s částkou přesahující 54 miliony korun.

Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2016

V roce 2016 Kláštery Český Krumlov uspořádaly 122 kulturních a vzdělávacích akcí a poskytly prostory pro dalších 16 akcí, jejich návštěvnost dosáhla počtu 44 819 návštěvníků.

Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2016

Městské divadlo Český Krumlov připravilo v roce 2016 program pro 106 717 platících diváků. 

Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2016

Rok 2016 byl pro Museum Fotoateliér Seidel opět rekordním. Museum navštívilo celkem 12 075 osob, což je dosud nejvyšší návštěvnost dosažená od jeho otevření pro veřejnost v roce 2008. Museum bylo v roce 2016 otevřeno již 8. rokem.

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2016

V roce 2016 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RMCK) celkem 21 044 návštěvníků. Dalších 4 036 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 3. ročníku úspěšné akce Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 10. až 11. září 2016 v rámci Dnů evropského historického dědictví.

V roce 2016 muzeum poskytlo na základě již dříve realizované finanční podpory města Český Krumlov bezplatný vstup na vybrané akce pořádané městem, popř. jinými subjekty. Na základě dohody se zřizovatelem bylo v roce 2016, stejně jako v předešlém roce, poskytnuto progresivní snížení vstupného k návštěvě výstav a expozic v rámci školní výuky pro žáky a studenty ZŠ a SŠ škol z regionu.

V RMCK a v muzejní pobočce proběhlo 10 dnů volného vstupu a to jak v rámci tradičních akcí (Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní den muzeí, Dny Evropského dědictví aj.), tak i v průběhu adventního programu 27. 11., 11. 12., 26. 12. a 31. 12. 2016. Regionální muzeum v roce 2016 navázalo na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo projekt Český Krumlov CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským Rozvojovým fondem, spol. s.r.o. a vybranými kulturními institucemi, působícími ve městě - Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Kláštery Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej společné vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50 % na vstup do všech pěti institucí. Do konce roku 2016 se v Regionálním muzeum prodalo celkem 125 Český Krumlov CARD, z toho 60 v režimu plného, 61 zlevněného a 4 rodinného vstupného v celkové hodnotě 29 700,- Kč.

Celkové statistické údaje naleznete v pdf verzi Kroniky města Český Krumlov.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: