aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Dům na půl cesty v roce 2016

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesta, ve Vyšném čp. 39.

Kapacita zařízení:

Jedná se o 3 byty se šesti lůžky, jeden byt byl předělán na klubovnu pro potřeby klientů. Mohou zde být ubytováni chlapci i dívky. Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl cesty.

Okruh osob, kterým je služba určena

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let:

a) odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, případně z ostatních zařízení)

b) osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov

c) bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné tj. max. 2 480 Kč, což činí 80 Kč za den, kde jsou zahrnuty i služby. Klienti si sami perou a za použití jedné pračky platí 10 Kč. Klienti musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. Další povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po týdnu formou služeb.

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. Maximální hranice pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento pobyt prodloužit.

Organizace:

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda. 

Využití Domu na půl cesty:

V roce 2016 bylo umístěno v zařízení celkem 5 klientů, z toho 4 chlapci. Průměrný věk klientů činil 19 let. Během roku odešli 4 klienti, jeden je v zařízení dosud. Uplatnění na trhu práce našli 2 klienti, jeden byl již zaměstnán, jedna klientka byla gravidní. Klienti jsou převážně z dětského domova a výchovných ústavů. Více než polovina mladých lidí po odchodu z Domu na půl cesty se začlenila do běžného života bez větších problémů.

Se všemi klienty se dle individuálního plánu pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Nejčastěji k nám byli přijati klienti po dosažení zletilosti opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z důvodu narušení rodinných vazeb, nebo nevhodných podmínek pro dokončení vzdělání, těhotenství. Často stanovenými cíli u všech klientů bylo hospodaření s finančními prostředky, vedení domácnosti (např. praní, žehlení, úklidy, vaření), vyřízení dávek hmotné nouze a dávek SSP, registrace na ÚP, stanovení výživného, dokončení vzdělání, nalezení zaměstnání atd. 

V některých případech bylo klientům zprostředkováno speciální poradenství s odborníky, např. bezplatné právní poradenství, psycholog či psychiatr.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: