aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2015 - zkrácená verze

Pracovní skupina k Otáčivému hledišti se sešla v Českém Krumlově

V pátek 9. ledna 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny ministra kultury České republiky Daniela Hermana k Otáčivému hledišti a revitalizaci zámeckých zahrad v Českém Krumlově. Setkání proběhlo v budově mincovny na II. nádvoří zámku v Českém Krumlově. Pracovní skupina projednala Zprávu o poradní misi WHC/ICOMOS v historickém centru Českého Krumlova. Byly projednány podmínky revitalizace zámeckých zahrad i podmínky provozování českokrumlovského Otáčivého hlediště.

Předávání zásahového vozidla Sboru dobrovolných hasičů Český Krumlov

Českokrumlovští dobrovolní hasiči nemohli v loňském roce vyjíždět k nutným zásahům, jelikož neměli k dispozici vlastní výjezdový vůz, a proto se město Český Krumlov za podpory Jihočeského kraje rozhodlo sboru dobrovolných hasičů vůz zakoupit. Ve středu dne 28. ledna 2015 byl dopravní automobil značky Fiat Iveco s kapacitou pro devět osob a s vybavením potřebným k zásahu hasičů slavnostně předán sboru hasičů na požární stanici v Domoradicích.

Symbolické otevření výslechové místnosti Policie ČR

Nová výslechová místnost, která by měla sloužit těm nejmenším obětem zločinu - dětem, byla symbolicky otevřena vedoucím oddělení kriminality Rudolfem Zbínem, vedoucím územního odboru Policie ČR v Českém Krumlově Pavlem Kučerou, starostou města Český Krumlov Mgr. Daliborem Cardou a náměstkem krajského ředitelství pro ekonomiku Ivanem Fantou v objektu Policie ČR v Českém Krumlově dne 28. ledna 2015.

Český Krumlov byl v roce 2014 třetí nejlepší v ČR v třídění odpadů

I v roce 2014 bylo město Český Krumlov zapojeno do soutěže obcí a měst Jihočeského kraje ve třídění odpadů s názvem „Jihočeši třídí odpady". Tuto soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Hlavním cílem soutěže je zvýšit motivaci obcí v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů a možnost porovnat výsledky úspěšnosti ve třídění odpadů s jinými velikostně podobnými obcemi. I v roce 2014 bylo město Český Krumlov úspěšné a umístilo se na 3. místě v kategorii Města nad 7 000 obyvatel.

Setkání občanů města Český Krumlov se starostou Daliborem Cardou

Ve čtvrtek 5. února 2015 se v kavárně českokrumlovského kina Luna uskutečnilo tradiční setkání vedení města s občany. Se starostou města Daliborem Cardou, místostarostou Josefem Hermannem, tajemníkem městského úřadu Radimem Roučem a dalšími zástupci úřadu a vedení města přišlo diskutovat cca 40 občanů Českého Krumlova.

První reprezentační ples města sklidil úspěch mezi hosty i partnery

V sobotu 7. února 2015 se uskutečnil 1. reprezentační ples města Český Krumlov. Vyprodaný sál, bohatý kulturní program za účasti známých umělců, skvělé aranžmá, 370 darů v tombole i celkově příjemná atmosféra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat ples města Český Krumlov, který je označován za společenskou událost zimy číslo jedna. 

Jednání Rady města Český Krumlov od května 2015 již bez papíru

Radní Českého Krumlova 30. března souhlasili s předloženým návrhem, že materiály pro jednání rady budou od května předkládány pouze v elektronické podobě. Tímto rozhodnutím dojde v souhrnu za jedno volební období k úspoře nákladů na tisk materiálů v objemu téměř 100 000 Kč. K této sumě je nutné navíc připočíst ještě úsporu financí za opotřebení kopírovacích strojů a tiskáren a v neposlední řadě čas strávený zpracovateli při tisku materiálů, jejich kompletaci či náklady na distribuci.

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov 2015

V návaznosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Křesťanskou demokratickou unií - Československou stranou lidovou, TOP 09, Občanskou demokratickou stranou, Sdružením nezávislých - Město pro všechny a sdružením Nezávislí a Zelení vydala v dubnu 2015 Rada města Český Krumlov programové prohlášení, ve kterém vytyčuje hlavní priority své činnosti pro volební období 2014 až 2018.

Noviny města Český Krumlov od září 2015 v nové podobě

S počátkem září 2015 přišly i Noviny města Český Krumlo se změnou, dostaly zbrusu nový kabát. Atraktivní vizuální zpracování řešilo lepší orientaci v textu, stránky byly barevnější, grafika kompaktnější, stávající křídový papír nahradil novinový a jediné co zůstalo zachováno z původní verze je formát A4, který je čtenáři velmi oblíbený. Noviny si je možné moci přečíst také v elektronické podobě v pdf verzi na webu většinou již jeden týden před jejich distribucí do schránek.

Setkání partnerských měst 2015 v bavorském Hauzenbergu

V roce 2015 padla hostitelská karta Setkání partnerských měst na přátelské město v Horním Bavorsku, Hauzenberg. Čtyři partnerská města se na toto každoroční oblíbené setkání pilně připravovala a dohodla se na termínu od 18. do 20. září 2015. I město Český Krumlov sestavilo reprezentativní 32 člennou delegaci, která vyrazila do Bavor v pátek v odpoledních hodinách. Cesta ubíhala vesele a přes vyhrůžky médií o přísných kontrolách na hraničních přechodech Krumlováky na cestě do sousedního Bavorska nic nezastavilo.

Další etapa budování Technologického centra ORP Český Krumlov

V letech 2010 až 2013 bylo na Městském úřadu Český Krumlov vybudováno na oddělení informačních technologií Technologické centrum Český Krumlov, jehož cílem v rámci rozvíjení eGovernmentu v České republice bylo vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými s využitím moderních komunikačních a informačních technologií. Tyto technologie umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy a zásadním způsobem tak zjednodušit komunikaci občanů i firem s veřejnou správou, ale i mezi subjekty veřejné správy navzájem.

Informace o aktuálním dění ve městě prostřednictvím SMS

Město Český Krumlov nabízelo i v roce 2015 svým občanům jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o aktuálním dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost provozuje SMS InfoKanál města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Kdo má zájem dostávat včasné informace v krizových situacích a aktuální zprávy, např. o vzniklých haváriích na inženýrských sítích, o povodňovém nebezpečí, dlouhodobých uzavírkách místních komunikací, extrémních výkyvech počasí a další užitečné informace spojené se životem v Českém Krumlově, může se zaregistrovat online, prostřednictvím SMS nebo osobně na podatelně MěÚ v Českém Krumlově. A bude pravidelně a především včas informován o všem důležitém, co se ve městě děje.

Nový výstražný systém pro větší bezpečnost občanů v Českém Krumlově

V Českém Krumlově byl ve 2. polovině roku 2015 spuštěn nový varovný systém, který prostřenictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí. Výstražný hlásný systém je jeden ze tří prvků projektur na zlepšení krizového  řízení a varování obyvatelskva ve měste před hrozícím nebezpečím. 

Online přenos ze zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov

Dne 16. prosince 2015 od 16 hodin ve Velkém sále Klášterů Český Krumlov proběhlo jednání Zastupitelstva města Český Krumlov, z něhož byl poprvé pořízen živý videopřenos.

Prostředky vynaložené na grantovou politiku města v roce 2015

Kultura -  programu na podporu kultury bylo v roce 2015 podpořeno 47 projektů, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 1 137 000 Kč. Mimo dotační program byly z rozpočtu města podpořeny další významné kulturní projekty. Výstavní sezóna Egon Schiele Art Centra byla podpořena dotací ve výši 350 000 Kč. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov obdržel pro uskutečnění 24. ročníku dotaci ve výši 700 000 Kč. Přímo z rozpočtu města byl podpořen také projekt Den s handicapem, na jehož realizaci město přispělo částkou 44 500 Kč.

Sociální a související službyZ programu podpory sociálních a souvisejících služeb byly v roce 2015 rozděleny finanční prostředky v celkové výši 1 200 000 Kč.

Sport  Z programu podpory sportu bylo v roce 2015 podpořeno 28 žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 4 730 000 Kč.

Volnočasové aktivity dětí a mládežeZ programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo v roce 2015 podpořeno 17 žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč.

Zahraniční spolupráceZ programu podpory zahraniční spolupráce byly v roce 2015 podpořeny 2 žádosti, jimž byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 50 000 Kč.

 

Kapitolu "Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2015" naleznete v plném znění v pdf verzi Kroniky města Český Krumlov 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: