aktualizováno 30. 5. 2013

Upozornění zdravotně postiženým občanům - držitelům zvláštního označení na motorové vozidlo O 1 (AA)

aktualizováno 30.5.2013

Označení na motorové vozidlo O 1 (AA) mohly osoby zdravotně postižené, které je obdržely od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (v tomto případě od Městského úřadu Český Krumlov - odboru sociálních věcí a zdravotnictví) využívat do ukončení jeho platnosti, nejpozději do 31. prosince 2012.

Od 1.ledna 2013 je již zmiňované označení n e p l a t n é ! Proto je potřeba, pokud takové označení využíváte, provést jeho výměnu.

Městský úřad Český Krumlov - odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydá na žádost držitele o výměnu neplatného zvláštního označení motorového vozidla platný parkovací průkaz O 7 (CC), který původní již neplatné označení nahradí.

Co je nutné předložit při výměně neplatného označení za nový parkovací průkaz:

  • občanský průkaz
  • S-kartu s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením nebo průkaz mimořádných výhod ( ZTP, ZTP/P )
  • fotografii o rozměrech 35x45 mm, která odpovídá současné podobě
  • vrátit již neplatné zvláštní označení na motorové vozidlo O 1 .

Vzhledem k tomu, že jednou z náležitostí parkovacího průkazu je podpis držitele, je při jeho vydávání nezbytná osobní přítomnost žadatele. Další potřebné informace obdržíte přímo na Městském úřadě Český Krumlov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: