aktualizováno 25. 5. 2021

Podpora Jihočeského kraje Kulturní dědictví 2021

Město Český Krumlov uspělo se svou žádostí o dotaci v letošní výzvě dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření V Nemovité kulturní památky. Díky tomu došlo k obnově a restaurování kaple sv. Anny.

Logo Jihočeský kraj PNG

Projekty jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Obnova a restaurování kaple sv. Anny
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Kulturní dědictví 2021
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: městská část Horní Brána, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 04 - 06/2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 187 027 Kč (z toho dotace: 80 000 Kč)

 

Popis projektu

Předmětem projektu je obnova zdiva, zastřešení a rozsáhlé restaurátorské práce ve snaze obnovit a zachránit, co nejvíce z původního rázu kaple sv. Anny. 

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Beňo Tomáš, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: tomas.beno@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105
Jelínková Petra, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petra.jelinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 713
Kabeláčová Šárka
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: sarka.kabelacova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Krejčová  Kateřina, Bc., DiS.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: personalistka
E-mail: katerina.krejcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
Kubát Tomáš, Bc.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Laczkó Karel, JUDr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Lippl Jan, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Moravec Zdeněk, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent - správce GIS
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Šubrtová Gabriela
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Tóth Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Tuček Václav
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov