aktualizováno 10. 6. 2020

Městský kamerový a dohlížecí systém

aktualizováno 31. 12. 2019

Logo MVČR (2019)

Projekty byly podpořeny z programu Ministerstva vnitra České republiky - Prevence kriminiality.

Rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému 2019

Kamerový systém 1

V letošním roce byl na území města v průběhu měsíců září až listopad rozšířen městský kamerový dohlížecí systém (dále pouze MKDS) o jednu mobilní (kompaktní kameru se záznamem) a čtyři stacionární kamery (parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady a parkoviště P3 městský park a okolí u DDM). Dvě ze čtyř stacionárních kamer systému ostrahy byly v rámci zrekonstruovaného autobusového nádraží začleněny do stávajícího MKDS a posílen systém ostrahy. Na veškeré stacionární kamery bylo vybudováno radiové propojení do stávajícího systému. Dále bylo revitalizováno řídící centrum na obvodním oddělení PČR v Tovární ulici a upgradován řídící systém Avigilon. Modernizací a rozšířením MKDS došlo ke zlepšení aktivního dohlížení nad veřejným pořádkem a bezpečností na území města a k prevenci kriminality. Záznamy z MKDS jsou dále vyhodnocovány i službou kriminální policie, která tak může lépe zjistit možné pachatele uskutečňujících trestnou činnost.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS 2019
Registrační číslo projektu: 314D082009106
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Náměstí Svornosti 1, autobusové nádraží, parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady, Parkoviště P3 (městský park) a okolí u DDM (Dům dětí a mládeže), Tovární 216 (obvodní oddělní Policie České republiky)
Termín realizace projektu: 09 - 11/2019
Dodavatel: KZ System s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 459 800 Kč
z toho dotace: 350 000 Kč

Modernizace městského kamerového dohlížecího systému 2018

Kamerový systém 2

V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Letos byla věnována pozornost především městskému parku, kde došlo k rozšíření systému o dva kamerové body (o třech kamerách) a čtyři stávající kamery byly vyměněny za modernější. Dále bylo modernizováno spojení MKDS s řídícím centrem a mikrovlnný spoj ke kameře pod Plášťovým mostem.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06 - 11/2018
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 354 239,60 Kč
z toho dotace: 309 915 Kč

Modernizace městského kamerového dohlížecího systému 2017

Kamerový systém 3

V rámci projektu došlo k modernizaci stávajícího MKDS. Modernizace se týkala čtyř kamerových bodů, a to na Červené bráně, Panské, Plášťovém mostě a Linecké. Součástí modernizace MKDS je i upgrade softwaru používaného ke zpracování výstupů z kamerových bodů. Zhotovitelem projektu byla firma KZ Systém s.r.o. z Mostu.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory:
Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu:
město Český Krumlov
Místo realizace projektu:
město Český Krumlov
Termín realizace projektu:
05 - 11/2017
Dodavatel:
KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu:
ukončen
Celkové výdaje projektu:
309 009,80 Kč
z toho dotace:
210 858 Kč

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2016

Kamerový systém 4

V březnu 2016 podalo město Český Krumlov žádost o dotaci na rozšíření MKDS (městský kamerový dohlížecí systém), a to konkrétně na budovu Městského úřadu se zacílením na přilehlou plochu rekreační oblasti a související sportoviště. Žádost o dotaci byla úspěšná a za spolufinancování MVČR byla firmou KZ systém s.r.o. kamera nainstalována.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 275 408,10 Kč
z toho dotace: 247 704 Kč

Fotogalerie

Městský kamerový a dohlížecí systém 2010

Kamerový systém 5

V průběhu let 2006-2009 byl ve třech etapách vybudován městský kamerový a dohlížecí systém. V první etapě v roce 2006 bylo vybudováno operační středisko a řídící centrum na služebně Městské policie Český Krumlov, distribuční a retranslační stanoviště a tři kamerové body (na budově České spořitelny na náměstí Svornosti, na budově ZŠ Linecká a třetí bod monitoruje oblast lávky pod Plášťovým mostem). Ve druhé etapě v roce 2007 bylo doplněno a rozšířeno řídící a analytické centrum městské policie a vybudovány další 3 kamerové body  (na budově Latrán č. 53, na křižovatce ulic Soukenická a Panská ve Vnitřním městě a na sídlišti Mír, Urbinská č.152). V roce 2007 bylo také vybudováno propojení městského kamerového systému na Policii ČR. V roce 2009 byl vybudován další kamerový bod na budově Chvalšinská 125.

Všechny kamerové body jsou vybaveny kamerovými terminály typu speed dome, které umožňují rychlou změnu sektoru sledování a automatické ostření obrazu. Videosignály jsou rádiovou cestou přenášeny na distribuční stanoviště na budově městské policie a dále kabelovým svodem do řídícího centra městské policie. Zároveň je kamerový systém propojen i na služebnu Policie ČR.

Cílem celého projektu bylo vytvoření kamerových bodů na místech s častým výskytem závadového chování, kde dochází k častým vloupáním do aut, krádežím aut a větší koncentraci závadových osob. Díky těmto opatřením má městská policie pod kontrolou všechny vstupní cesty do historického centra města, kontroluje jedno z nejproblematičtějších míst v centru, kde jsou problémy s koncentrací několika nočních podniků na jednom místě. Dohled nad značnou částí sídliště Mír ocenili především obyvatelé této městské části. Díky kamerovému systému je možno i statisticky sledovat všechny události obsahující projevy závadového chování a porovnávat statistiky událostí za srovnatelné časové období. Především celý systém umožňuje zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků Českého Krumlova.

O projektu

Název projektu: Městský kamerový a dohlížecí systém - I. - III. etapa
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: MKDS BESY, s.r.o., Kvapilova 9/958, 150 00 Praha 5, IČ 26778726
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 3 775 510 Kč
z toho dotace: 2 583 000 Kč

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pípal Pavel, Mgr.
Odbor / oddělení: MP
Funkce: prevence kriminality
E-mail: pavel.pipal@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 346

Související informace

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov