aktualizováno 25. 4. 2022

Rada města projednávala MINT market i oslavy osvobození

Rada na svém úterním zasedání 19. dubna projednávala mimo jiné tyto záležitosti:

MINT Market – organizační zajištění akce

Letos poprvé se v Českém Krumlově bude konat MINT Market – trh seskupující výrobce nejrůznějších produktů ze všech koutů Česka. Rada města vzala na vědomí přehled a návrh organizačního zajištění a souhlasila se záměrem pořádání MINT Marketu v termínu od 9. do 10. července 2022. MINT Market tak bude jednou z dalších akcí letního programu města, kterou si užijí jak obyvatelé, tak i návštěvníci.

Oslavy osvobození

Letos město oslaví 77. výročí konce 2. světové války a osvobození Českého Krumlova americkou armádou. Oslavy začnou v sobotu 7. května v dopoledních hodinách na náměstí Svornosti slavnostním položením věnců a kytic na pamětní desky včetně hudebního doprovodu. Lidé si také budou moci připomenout osvobození s doprovodným programem v Jelení zahradě a hostinci DEPO, který zajistí Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov s finanční pomocí města, ve spolupráci s Klubem vojenské historie Gabreta a za podpory senátory Tomáše Jirsy. Rada města schválila program i rozpočet akce, které činí 25 tisíc korun.

Finanční vyhodnocení provozu městské autobusové dopravy

Rada města schválila uhrazení částky 614 tisíc korun dopravci ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. Částka představuje navýšenou ztrátu z provozu MHD za rok 2021. Nepřímým vlivem koronavirové pandemie nedošlo k realizaci očekávaných tržeb, proto nemohly být pokryty veškeré náklady. Největší dopad na výši ztráty má nenaplnění tržeb z důvodu odbavení nižšího počtu cestujících než bylo předpokládáno a dále překročení očekávaných nákladů na pohonné hmoty a opravy vozidel. Ze smluvních ustanovení mezi městem a dopravcem vyplývá, že dopravce může požadovat navýšení částky kompenzace z důvodu zvýšení cen vstupů u položek, u kterých nešlo předvídat jejich zvýšení.

Dotace na revitalizaci hřbitova

Rada schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu na revitalizaci areálu hřbitova. Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu jsou 43 milionů korun. Dotace představuje podíl 25,5 % z celkového rozpočtu projektu. Podmínkou dotace je, že akce se musí zahájit nejpozději do 31. srpna 2022 a být zrealizována nejpozději do 30. listopadu 2023. Dotace se váže k první etapě akce, přičemž celý projekt revitalizace je rozdělen do dvou etap.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: