aktualizováno 4. 1. 2023

Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2023

Harmonogram svozu bioodpadu na rok 2023

Připomínáme, že nakládání s bioodpadem má svá pravidla

K ukládání bioodpadu slouží kontejnery umístěné na území města a popelnice. Popelnice poskytuje městský úřad na základě žádosti, které můžete podávat vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 550.

Kontejnery a popelnice jsou určeny pouze pro biologicky rostlinný odpad z údržby zeleně. Jedná se o:

  • listí, trávu, odpad ze záhonů – košťály, celé rostliny či jejich části, spadané ovoce
  • dřevní štěpku z větví stromů a keřů, příp. části větví max. délky 10 cm a průměru max. 5 cm, drny se zeminou
  • pokojové a jiné okrasné květiny bez květináčů, drátů a stuh
  • kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů.

Odpad jako jsou zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, vajíčka a jejich skořápky, potravinářské oleje a tuky, minerální oleje, hygienický odpad jako pleny, náplasti, tampony, obvazy, oděvy či snad uhynulá zvířata se do těchto nádob ukládat nesmí.

Více o nakládání s bioodpadem a odpadovém hospodářství na území města naleznete ZDE.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: