aktualizováno 15. 10. 2013

DEN PLNÝ PREVENCE - 12. ročník

3. 10. 2013, Český Krumlov

Den plný prevence -  je 1 denní terénní soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do IV.  kategorií z celého  okresu Český Krumlov. Soutěže se  účastní čtyřčlenné hlídky (velitel + 3 členové) a doprovod (osoba starší 18 let).

Celá akce se koná ve spolupráci Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) Český Krumlov s  Policií ČR územním odborem Český Krumlov, územním odborem Jihočeského hasičského záchranného sboru Český Krumlov,  Armádou ČR, Vodní záchrannou službou, Městskou policií Český Krumlov, Lesní správou Český Krumlov, Správou CHKO Blanský les, K- centrum Český Krumlov, Ekocentrem Šípek a případně dalšími organizacemi. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let na základě velkého a stálého  zájmu ze strany ZŠ a víceletých gymnázií, kdy se v nich aktivně každoročně zapojilo cca 150 žáků. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci dalších poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění  projektu.

Zázemí akce poskytne Policie České republiky, Střelnice

Cílem projektu je získat a prověřit na všech připravených stanovištích odborné znalosti, praktickou,  fyzickou a psychickou připravenost, dovednost a umožnit i výměnu zkušeností.  Úkoly se týkají  poskytování první pomoci  při  nenadálých životních situacích jakým je záchrana života a zdraví spoluobčanů. Soutěžící na jednotlivých stanovištích zodpovídají otázky formou testů a plní rovněž praktické úkoly. Celý průběh soutěže  na trati  zajišťuje cca 50 dobrovolníků  na místech rozhodčích, pořadatelů a figurantů.  Umělé vytvoření co nejreálnějších krizových situací přiblíží  dětem s čím vším se mohou ve svém životě setkat a jakým způsobem mají danou situaci řešit. Mnohdy jsou pak děti na tyto situace schopny reagovat lépe než mnozí dospělí.

Projekt přispívá k praktické, fyzické i psychické připravenosti věkové skupiny dětí 6 - 16 let  v oblastech poskytování první pomoci, v dobrovolné záchranářské činnosti, k ochotě pomoci člověku v nouzi  a v nenadálých situacích, kdy  je ohroženo zdraví člověka  i lidský život.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva obrany ČR

Ministerstvo obrany ČR

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: