aktualizováno 8. 1. 2014

ANKETA Revitalizace sídliště Plešivec / Za Nádražím

Aktualizace 7.1.2014

Využijte možnosti podílet se na rozhodování o způsobech řešení problémů, které jsou zájmem nás všech! Chcete pomoci městu získat peníze na revitalizaci Vašeho sídliště? Máte jedinečnou možnost - stačí vyplnit tuto anketu, která je nezbytná k tomu, aby město mohlo žádat o dotaci!


Zkvalitnění veřejných prostranství sídlišť vyhodnotila rada města v rámci svého Programového prohlášení za prioritní. Stavební a jiné úpravy se však pohybují v řádech desítek milionů korun a na jejich realizaci v plném rozsahu není v městském rozpočtu dostatek financí. Veškeré dosavadní žádosti o dotace nebyly doposud úspěšné, i přesto, že již v roce 2007 byla za účelem vypracování projektu regenerace sídlišť uskutečněna anketa mezi obyvateli.


I v letošním roce usiluje město Český Krumlov o získání dotace ve výši až čtyř milionů korun, které by směřovaly právě do regenerace sídlišť Plešivec a Za Nádražím. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je zajištění účasti obyvatel na zpracování projektu regenerace. Z tohoto důvodu a z důvodu zájmu o Váš názor a náměty Vás žádáme o účast při anketě, jejíž výsledky budou zapracovány nejen do projektů regenerace, ale povedou k poznání oblastí zlepšování veřejné infrastruktury spravované samosprávou města.


Anketu je možné vyplnit elektronicky zde nebo je možné si ji vytisknout a vyplněný scan poslat na email: monika.petru@mu.ckrumlov.cz, případně ji odevzdat na podatelně Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, na sekretariátu oddělení Kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1 nebo v prodejnách Jednoty na sídlišti Plešivec 254 (horní Plešivec) a Jednoty Za Nádražím. Odevzdání anketního lístku či elektronické vyplnění ankety je možné do 17. ledna 2014, 12 hodin.


O podání žádostí o dotace budou rozhodovat volené orgány města na svých jednáních v průběhu měsíce ledna. Možnost vyjádřit svůj názor budou mít občané města na setkání vedení města s občany dne 23. ledna v divadelním klubu Ántré od 18,00 hodin nebo na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 30. ledna od 16,00 hodin v budově MěÚ Kaplická.


V případě zájmu o bližší informace týkající se regenerace sídlišť se prosím, obracejte na referentku oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek Ing. Moniku Petrů, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 705, e-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: