aktualizováno 19. 10. 2022

Radní projednávali dotace, rozpočty a podporu

Radní města projednali v říjnu mimo jiné tyto záležitosti:

Zpráva o hospodaření města ke konci září

Ke konci září dosáhly celkové příjmy města téměř 401 milionů korun, což je o 66 milionů více než v minulém roce. Velký podíl na tom mají příjmy ze sdílených daní, které jsou meziročně o 28 mil. Kč vyšší, dobrou zprávou je také zlepšený příjem z místních poplatků a za úroky ze zhodnocení městských finančních prostředků. Celkové výdaje jsou zatím čerpány ve výši 341 milionů korun. Meziročně větší jsou náklady na energie a více peněz šlo třeba do oprav komunikací. Kladné saldo rozpočtu je aktuálně 60 milionů korun.

Stav čerpání rozpočtu českokrumlovských slavností

Příjmy českokrumlovských slavností jsou letos nižší než v předchozích ročnících. Může za to řada faktorů. Tradiční partneři městských slavností se rozhodli v rámci ekonomické krize snížit své finanční příspěvky nebo smlouvu o partnerství vůbec neuzavřít. Mnoho trhovců muselo svou činnost kvůli koronavirové pandemii ukončit, proto nebylo možné naplnit kapacity trhu jako v předchozích ročnících, i to způsobilo ztrátu na příjmech. V neposlední řadě může za nižší příjmy také nízká návštěvnost, a to zejména akce Slavnosti pětilisté růže, jejíž ztráta je zhruba 1,05 milionu. Výdaje slavností se podařilo za pomoci úsporných opatření udržet v rozsahu schváleného rozpočtu. Celkem činí rozdíl mezi příjmy a výdaji městských slavností -1,26 milionu korun.

Rozpočet se týká akcí Velikonoční týden, Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Highline Festival, Energie a civilizace, Svatováclavské slavnosti a Advent a Vánoce, přičemž u akce Advent a Vánoce jsou započítány jen předběžné odhady příjmů.

Podpora realizace projektu HC Slavoj

Rada města vyjádřila podporu realizaci projektu Dostavba šaten a zázemí pro veřejnost na zimním stadionu. HC Slavoj, který má momentálně stadion ve vlastnictví, tak může podat žádost o dotaci Národní sportovní agentuře, kde může klub čerpat až 70 % prostředků.

Žádost o dotaci CPDM

Městská obecně prospěšná společnost Centrum pro pomoc dětem a mládeži podala žádost o investiční dotaci ve výši 360 tisíc korun na pořízení osobního automobilu, který by zajišťoval běžné denní potřeby společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost momentálně disponuje pouze transportérem, rada města doporučila zastupitelstvu schválení této žádosti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: