aktualizováno 13. 1. 2022

Rada města Český Krumlov
volební období 2018-2022

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích.

Mgr. Dalibor Carda
Mgr. Dalibor Carda
starosta, radní, zastupitel
e-mail: dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 101
Ing. Josef Hermann
Ing. Josef Hermann
1. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: josef.hermann@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 301, 778 431 731
Mgr. Martin Hák
Mgr. Martin Hák
2. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: martin.hak@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 318
Bc. Ivo Janoušek
Bc. Ivo Janoušek
3. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: ivo.janousek@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 345, 728 603 085 
Mgr. Ivana Ambrusová
Mgr. Ivana Ambrusová
radní, zastupitelka
e-mail: ivana.ambrusova@sovyck.cz
telefon: 383 134 445
Milan Kotlár
Milan Kotlár
radní, zastupitel
e-mail: kotlar.krumlov@seznam.cz
telefon: 722 236 615
Ing. Jiří Olšan
Ing. Jiří Olšan
radní, zastupitel
e-mail: jolsan@centrum.cz
telefon: 720 417 895

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov