aktualizováno 13. 8. 2020

Od roku 2021 dochází k úpravě ceny za odpad pro podnikatele

aktualizováno 13. 8. 2020

Od roku 2017 mají podnikatelské subjekty v Českém Krumlově možnost využívat městského odpadového systému, a to prostřednictvím smluv se společností Služby města Český Krumlov, která tuto činnost vykonává na základě příkazní smlouvy. Město i nadále hradí náklady spojené se svozem, přepravou a likvidací odpadu od podnikatelů.

Při zahájení tohoto systému byl schválen ceník služeb, který se tři roky neměnil. K aktualizaci cen a navýšení o zhruba 10 % došlo až pro rok 2020, a to hlavně z důvodu neustále se zvyšujících nákladů, když saldo příjmů a výdajů za odpady od podnikatelských subjektů v rozpočtu města bylo od roku 2017 po celou dobu záporné v řádech statisíců korun.

„Obdobný výsledek očekává město Český Krumlov i v tomto roce, když je třeba odhad příjmů korigovat směrem dolů o částku přesahující 400 tisíc korun z důvodu částečného snížení fakturace dle rozhodnutí rady města, které bylo další formou pomoci podnikatelům a reakcí na uzavření jejich provozoven v době nouzového stavu," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Na základě podkladových materiálů včetně aktualizovaného ceníku a doporučení od Služeb města Český Krumlov dochází tedy i pro rok 2021 k navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Český Krumlov, a to o cca 10 %. Cílem je mimo jiné i snaha co nejvíce snížit záporné saldo příjmů a výdajů za odpady produkované podnikateli.

„Při zpracování návrhu na úpravu cen byla opět zohledněna sezónnost provozovaných zařízení. To znamená, že v případě, pokud podnikatelský subjekt uzavře celoroční smlouvu o zapojení do systému, je finančně zvýhodněn oproti subjektu, který uzavře smlouvu třeba na osm měsíců provozu," poznamenal k cenotvorbě ředitel SMČK Pavel Turnhöfer.

Město je povinno písemně oznámit zvýšení dohodnuté ceny na rok 2021 nejpozději do 31. 8. 2020. Pokud podnikatel nebude souhlasit se zvýšením ceny, může ukončit smlouvu písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tu může podat nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu bude písemně doručeno oznámení o zvýšení ceny městem. V případě, že tato výpověď nebude podána ve stanovené lhůtě, pak platí, že se na zvýšení ceny dohodli a takto zvýšená cena je platně ujednána.

Kompletní administraci smluv mají na starosti SMČK, kontaktní osobou je Monika Beranová, tel. 380 711 285.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: