aktualizováno 31. 1. 2020

Informace o zápisech do ZŠ a MŠ

aktualizováno 24. 3. 2020

Ve středu 18. 3. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých "tradičních postupů" dle opatření ministerstva.

Zápisy do prvních tříd v Českém Krumlově budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (doporučeným dopisem, osobně - vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce základními školami bude probíhat od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020 do 17.00 hodin. Během příštího týdne dostanou zákonní zástupci dětí žijících v Českém Krumlově žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a další dokumentaci do poštovní schránky.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané základní školy, lze však využít i univerzálních přiložených formulářů, které obdrží rodiče poštou.

Podrobnější informace pro rodiče jsou dostupné zde.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 v Českém Krumlově by měly proběhnout dne 5. 5. 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 město Český Krumlov v současné době neví, jakým způsobem zápis proběhne. Rodiče se včas dozví, zda bude zápis probíhat klasickým způsobem, nebo např. jako u ZŠ bez přítomnosti dětí i rodičů.

Obecně závazná vyhláška 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 5/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Romana Šolcová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: