aktualizováno 7. 1. 2020

Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2020

aktualizováno 7. 1. 2020

Od dubna 2019 zavedlo město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. K odkládání odpadu slouží popelnice o objemu 240 l a kontejnery o objemu 1 100 l. Na veřejných prostranstvích v lokalitách se sídlištní a bytovou zástavbou je celkem rozmístěno 50 ks kontejnerů. Popelnice pro jednotlivé rodinné domy poskytuje městský úřad na základě žádostí obyvatel.

Kontejnery jsou určeny pouze pro biologický rostlinný odpad z údržby zeleně, tj. např. listí, trávu, odpad ze záhonů - košťály, celé rostliny či jejich části, spadané ovoce, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, příp. části větví max. délky 10 cm a průměru max. 5 cm, drny se zeminou, pokojové a jiné okrasné květiny bez květináčů, drátů a stuh. Dalším typem odpadu určeným do hnědých kontejnerů je kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů.

Ostatní odpad, např. zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, vajíčka včetně skořápek, potravinářské oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat včetně podestýlky, pleny, obvazy a jiné hygienické potřeby, obaly (papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony), oděvy, směsný komunální odpad, nebezpečné a stavební odpady se do těchto nádob odkládat nesmí.

Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či jiných obalů. Nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebude vyvezena. Následná likvidace obsahu nádoby je finančně výrazně náročnější.

Svoz bioodpadu probíhá v období od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. Harmonogram svozu je k dispozici níže. 

Žádosti o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tj. popelnice pro jednotlivé rodinné domy) je možné podávat vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 550.

Odpad z údržby zahrad mohou obyvatelé nadále odkládat ve sběrném dobře v Kaplické ulici (pod bývalým areálem Šumstav). Sběrný dvůr je otevřen po, st: 14.30 - 18.00 hod., út, pá: 8.00 - 11.30 hod., čt, ne: zavřeno, so: 10.00 - 16.00 hod. 

Harmonogram svozu pro rok 2020

Žádost o popelnici na bioodpad

Biokontejnery v mapě

Rozmístění bio kontejnerů je zobrazeno ve vrstvě Odpady v Mapě pro veřejnost. Pro snažší orientaci si prohlédněte návod Jak najít biokontejnery na mapě města.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: