aktualizováno 12. 7. 2019

Provizorní most u pivovaru je ve špatném stavu, je nutno snížit jeho únosnost

aktualizováno 18. 7. 2019

Podpěra těžké mostní soupravy (TMS), která slouží jako mostní provizorium u pivovaru v Českém Krumlově a spojuje ulici U Poráků s Pivovarskou ulicí, je ve špatném stavu, je proto nezbytné s okamžitou platností snížit únosnost mostu na 3 tuny, resp. 8 tun při zatížení jediným vozidlem.

Při pravidelné prohlídce mostu bylo zjištěno částečné poklesnutí středového pilíře mostu, což má negativní vliv na pevnost celé konstrukce. Zpracovatel prohlídky uložil městu Český Krumlov jako vlastníkovi mostu neprodleně přijmout opatření na odstranění zjištěných závad, jejichž součástí je i dočasné snížení únosnosti mostu.

Město během prázdnin zajistí zpracování projektové dokumentace k zabezpečení stávajícího či výstavbě nového pilíře, realizace těchto opatření bude následovat neprodleně tak, aby dopad snížené únosnosti mostu do života obyvatel města byl co nejmenší. Náklady na tato opatřeny se budou pohybovat v řádu stovek tisíc korun. „Nastalá situace nás pochopitelně mrzí a jsme si dobře vědomi komplikací, které mohou ve městě v této souvislosti vznikat, pracujeme tedy na co nejrychlejší nápravě,“ zdůrazňuje starosta města Dalibor Carda. „Prověřujeme i operativní řešení, jak most rychle zabezpečit a zprůjezdnit i pro těžší vozidla, nicméně v tuto chvíli nemáme jinou možnost než se řídit pokyny stanovenými ve zprávě o prohlídce mostu,“ dodává starosta.

Řidiči těžších vozidel mohou využít náhradní trasu po ulici Latrán a skrz Budějovickou bránu, musejí ovšem vzít v úvahu její šířkové (2,5 metru) a výškové (3,5 metru) omezení, stejně jako prostorové dispozice odbočky do Pivovarské ulice.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: