aktualizováno 25. 3. 2019

Koalice stanovila priority pro stávající volební období

aktualizováno 25. 3. 2019

Rekonstrukci mostů a budov, modernizaci sportovišť, přípravu bytových kapacit, ale také rozšiřování nabídky sociální služeb, nebo podporu aktivit místních spolků a lidí. Nejen to zahrnuje programové prohlášení, které stanovuje oblasti, kterým se bude českokrumlovská radnice zabývat následující čtyři roky.

Z koncepcí, studií a strategií zpracovaných v minulém volebním období vychází Programové prohlášení, které nyní vydala Rada města Český Krumlov. Dokument stanovuje priority, kterým se bude město v nejbližší době věnovat.

Mezi nejdůležitější investice řadí rekonstrukce hřbitova, Benešova mostu, Lazebnického mostu, objektu bývalé prelatury, nebo bývalé prádelny v Hradební ulici. Pro město je také prioritní dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a následně nádražní budovy, vybudování bus stopu zájezdových autobusů a pořízení vlastní čistírny odpadních vod.

„Zaměříme se také na modernizaci a rozšiřování dětských hřišť, sportovních ploch a cyklostezek. Stojí před námi také zvelebování veřejných prostranství, kde chceme postupně budovat lokální centra, kde se budou lidé potkávat a trávit volný čas," vyjmenovává plány starosta Dalibor Carda.

Zástupci města si jsou také vědomi akutní potřeby nových možností bydlení ve městě. Zaměří se především na využití areálu bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla postupně vzniknout zcela nová a plnohodnotná městská čtvrť pro více než 1000 obyvatel. Dalšími připravovanými lokalitami pro novou, převážně individuální bytovou výstavbu bude severní lokalita Vyšného (nad kasárnami) a v Novém Spolí, tzv. „Třešňovka". Vlastní městská výstavba se bude týkat zejména nájemního bydlení jak pro mladé rodiny s dětmi, tak pro seniory.

Klíčovým tématem je v Krumlově také doprava. „Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za účelem přebudování kapacitně nevyhovujících kruhových křižovatek U Trojice a v Domoradicích na světelně řízené," uvedl místostarosta Josef Hermann.

V plánu je i zlepšení dostupnosti městské autobusové dopravy a zavedení jízdného zdarma pro seniory od 65 let.

V sociální oblasti bude radnice mimo jiné usilovat o zvýšení kapacity sociálního bydlení, učiní kroky k vybudování městského domova pro seniory nebo podpoří iniciativu vzniku domácí hospicové péče.

Co se týká volnočasových aktivit, tak se město zaměří na revitalizaci areálu ve Chvalšinské ulici, chce z něj postupně vybudovat moderní sportovní a oddechové centrum s modernizovaným plaveckým bazénem s venkovním koupáním.

Město bude také zvyšovat příspěvky do grantových programů na podporu sociálních služeb, kulturních aktivit, sportovních a volnočasových aktivit dětí a také navýší prostředky do participativního rozpočtu.

K Českému Krumlovu neodmyslitelně patří cestovní ruch, ve kterém se chce město ubírat dlouhodobě udržitelným směrem. Klíčové je zřízení destinační společnosti, jejímiž členy se stanou okolní obce a subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Společnost bude řídit nabídku pro návštěvníky a rozšíří ji o okolní zajímavá místa, zvláště oblast Lipenska. Cílem je zvýšení počtu a pobytů vícedenních návštěvníků na úkor těch krátkodobých.

Mezi další zásadní cíle patří zvýšení příjmů z parkovacího systému zájezdových autobusů. Tyto příjmy město využije na rekonstrukce infrastruktury okrajových částí.

Programové prohlášení

Programové prohlášení v plném znění je k dispozici zde.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: