aktualizováno 1. 2. 2019

Odpadové hospodářství a poplatek za komunální odpad pro rok 2019

aktualizováno 1. 2. 2019

Na konci minulého roku schválilo zastupitelstvo města stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zjednodušeně poplatku za komunální odpad.

Město zajišťuje pro své občany kompletní systém odpadového hospodářství. V rámci systému odpadového hospodářství řeší zejména sběr komunálního odpadu, jeho přepravu na místo uložení, případně dalšího zpracování, dále potom třídění odpadů, tj. sběr separovaného odpadu, jeho odvoz, další třídění a využití, rovněž provoz sběrného dvoru, vývoz košů, údržbu kontejnerových stání, likvidaci černých skládek.

Pro rok 2019 jsou odhadovány výdaje na provoz systému odpadového hospodářství na 14 394 tis. Kč. Ke krytí výdajů odpadového hospodářství města pak částečně slouží i příjmy z poplatků za komunální odpad, kdy v roce 2018 vybralo město na tomto poplatku celkem 7 694,1 tis. Kč. Je tedy zřejmé, že město dotuje provoz odpadového hospodářství z ostatních příjmů.

Z výše uvedených důvodů zastupitelé rozhodli o zvýšení poplatku na 648 Kč za poplatníka za celý rok, což představuje zvýšení o 48 Kč/rok, tedy pouhé 4 Kč/měsíc. Přitom reálná výše poplatku kalkulovaná podle zákona činí 952,8 Kč.

Úroveň poplatku za komunální odpad město vždy stanovovalo tak, aby se dotace města na financování celého systému odpadového hospodářství pro občany pohybovala okolo 40 %, v roce 2002 činil poplatek 356 Kč, poté postupně rostl. Od roku 2013 byl poté dlouhodobě na úrovni 552 Kč a až v roce 2018 byl vzhledem k růstu výdajů na odpadové hospodářství zvýšen na 600 Kč.

Pro zmírnění dopadu zvýšeného poplatku zejména na rodiny s dětmi rozhodli zastupitelé o rozšíření okruhu osvobozených osob. Tou nejvýraznější skupinou, která je od 1. ledna 2019 osvobozena od úhrady poplatku za komunální odpad, jsou děti do 3 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém 3 let dovrší.

Dále jsou nově osvobozeni vlastníci staveb pro individuální rekreaci, kteří zároveň platí poplatek jako obyvatelé města hlášení zde k pobytu.

Odbor financí upozorňuje občany s trvalým pobytem v České Krumlově a další poplatníky, že stejně jako v předchozím roce mají povinnost uhradit místní poplatek v termínu do 31. 5. Úhradu poplatků lze provést osobně na pokladně městského úřadu, poštovní poukázkou i bankovním převodem. Oproti mnoha jiným městům jsou i v letošním roce plátcům rozesílány poštovní poukázky obsahující informace o výši plateb a identifikační údaje k platbě.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dana Steinbauerová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: