aktualizováno 27. 9. 2018

Nová pravidla zklidní dopravu v centru města

aktualizováno 27. 9. 2018

Od října začíná platit nový dopravní režim pro vjezd do pěší zóny v Českém Krumlově. Účelem nových pravidel je výrazné omezení provozu v centru, které je dlouhodobě zatížené narůstajícím pohybem aut.

Centrum Českého Krumlova se potýká s nadměrným dopravním provozem, město proto schválilo nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která podstatně zklidní dopravu, omezí množství aut a umožní chodcům přednostní a bezpečný pohyb.

Účinnost nových pravidel pro vjezd do pěší zóny se po řadě diskuzí a podnětných připomínek ze strany obyvatel i podnikatelů posunula na 1. října 2018. Město na doporučení veřejnosti přistoupilo na říjnový termín, aby měli uživatelé čas připravit se na plánované změny a aby se v novém režimu dopravy v klidnějším podzimním období lépe zorientovali.

Pravidla byla na základě připomínek občanů ještě doplněna o zvýhodnění trvale bydlících obyvatel. „Rezidenti navíc nově mohou požádat o vydání čtyř žlutých (jednorázových) povolenek za rok, a to zdarma. Na tyto povolenky k nim mohou přijet například řemeslníci na opravy v domácnostech," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Kontrola dodržování pravidel nového režimu bude pro řidiče zpočátku vstřícná. Strážníci budou po celý říjen na nová pravidla řidiče v centru města upozorňovat a budou sledovat systém, jak funguje v praxi. Jejich úkolem také bude informovat ubytovatele v centru města o změně dopravního režimu tak, aby i jejich klienti neporušovali pravidla a nemuseli být proto pokutováni.

Vystavení a prodej povolenek k vjezdu do centra města má nadále v kompetenci Městská policie Český Krumlov. Stávající způsob prokazování oprávnění papírovou kartičkou s vyplněnými údaji a nutnost úhrady poplatku na služebně městské policie, je dočasný a bude nahrazen moderními, komfortními technologiemi.

„Cílovým řešením je zavedení automatizovaného bezpečnostně-dopravního systému, který v sobě bude zahrnovat nejen nutné mechanické zábrany - výsuvné sloupky, ale také propracovaný informační systém umožňující městu efektivně regulovat průjezd pěší zónou," vysvětluje místostarosta a dodává: „Realizace takového řešení v komplikovaných podmínkách pěší zóny města vyžaduje propracované a detailní zadání, na němž aktuálně pracujeme."

Na základě četných připomínek obyvatel historického centra město také upravuje celkovou rozlohu pěší zóny. Z pěší zóny by měla být vyňata ulice Linecká a Rybářská, značka začátku pěší zóny tak bude posunuta k mostu Dr. Edvarda Beneše z původního místa u hotelu Gold. „Ačkoli správní řízení, na jehož základě bude možné přemístit stávající dopravní značení ještě probíhá, bude v souvislosti s udělováním povolení ke vjezdu do pěší zóny, na ulice Rybářskou a Lineckou pohlíženo jako na lokality mimo pěší zónu města," uvádí velitel městské policie Jan Šítal.

Nové povolenky, které budou platit do konce roku 2018 a na celý rok 2019, se budou vydávat od 2. října 2018 v kanceláři velitele městské policie na náměstí Svornosti 1, v době úředních hodin: PO, ST 8.00-11.30 hodin, 12.00-16.30 hodin, ÚT, ČT, PÁ 8.00-11.30 hodin. Detailní informace pro provozovatele jsou k dispozici taktéž v kanceláři velitele městské policie.

Bez omezení mohou vjet do centra občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové, družky, manželé a manželky žijící ve společné domácnosti. Neomezeně mohou vjet do pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP, vozidla integrovaného záchranného systému a vozidla taxi.

Omezení pro další uživatele může být buď časové, tj. umožňující vjezd pouze v určitém časovém rozmezí, nebo může být vjezd povolen až po uhrazení stanoveného poplatku. V některých případech jsou tyto podmínky kombinovány.

Přehled pravidel pro vjezd do pěší zóny

Celé znění nových pravidel pro vjezd do pěší zóny je k dispozici zde.

Pravidla jsou připravena v souladu s doporučenými opatřeními Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov a Studie pěší zóny.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bc. Jan  Šítal
Odbor / oddělení: MP
Funkce: velitel Městské policie
E-mail: jan.sital@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 323

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: