aktualizováno 4. 10. 2019

Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov

aktualizace 4. 10. 2019

Cílem projektu je aktualizace analytické části Management Planu v návaznosti na nově vzniklé strategické, územně-analytické a koncepční dokumenty. A dále navazující aktualizace implementační části Management Planu a definice aktuálních projektových námětů v návaznosti na jeho analytickou část. Jako podkladem budou mj. využity výstupy z proběhlého mapování přírodních a kulturních hodnot. Zpracováním aktualizace dokumentu bude také zajištěno dodržení závazků vyplývajících ze zapsání památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví a podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví.

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / program Podpora pro památky UNESCO
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 02 - 12/2018
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 250 000 Kč
z toho dotace: 175 000 Kč

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je aktualizace analytické i implementační části stávajícího Management Planu a to v návaznosti na změny, které právě ve městě probíhají.

V současné době město Český Krumlov prochází významným rozvojem v oblasti strategického plánování. V letech 2016 - 2017 vznikly či vznikají důležité strategické a koncepční dokumenty, které mají za cíl zlepšení v oblasti strategického řízení rozvoje města a zvýšení kvality a transparentnosti rozhodovacích procesů a dalších aktivit v souvislosti s územním rozvojem města Český Krumlov.

Harmonogram jednání pracovní skupiny a zpracování Management Planu:

13.6.2018 - 1. jednání pracovní skupiny – zadání Management Planu, definování aktuálních problémů statku, oslovení zpracovatele.
28.6.2018 - 2. jednání pracovní skupiny – představení zpracovatele, základní představa objednatele o aktualizaci Management Planu, definování aktuálních problémů statku, návrhy pro aktualizaci Management Planu, revize projektů uvedených v Management Planu 2010.
26.8.2018 - analytická část Management Planu, verze 1.
30.8.2018 - 3. jednání pracovní skupiny – harmonogram dalších prací, koncept analytické části Management Planu, sběr témat pro návrhovou část Management Planu.
15.9.2018 - analytická část Management Planu, verze 2.
8.10.2018 - návrhová část Management Planu, verze 1.
10.10.2018 - 4. jednání pracovní skupiny – dokončení analytické části, koncept návrhové části, aktualizace harmonogramu.
15.10.2018 - návrhová část Management Planu, verze 2.
18.10.2018 - 5. jednání pracovní skupiny – návrhová část Management Planu.
24.10.2018 - analytická část Management Planu, verze 3.
8.11.2018 - analytická část Management Planu, verze 4,
SWOT analýza, verze 1,
návrhová část Management Planu, verze 3.
16.11.2018 - 6. jednání pracovní skupiny – finalizace analytické části, koncept SWOT analýzy, dokončení návrhové části, aktualizace harmonogramu.
20.11.2018 - předfinální verze Management Planu.
29.11.2018 - finální verze Management Planu.

Březen-květen - zpracování praktické příručky Management Planu

27.6.2019 - schválení dokumentu Zastupitelstvem města Český Krumlov

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: