aktualizováno 3. 1. 2020

Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov

aktualizace 1. 1. 2020

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Výměna oken objektu ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005979
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: T.G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2018 - 2019
Zhotovitel stavby: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČ: 26071584
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 23 906 002,26 Kč
z toho dotace: 6 265 910,46 Kč

Popis projektu

Projekt řeší výměnu stávajících oken a repasi dveří budovy základní školy. Realizovaná stavební opatření povedou k úspoře výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů. Jelikož se jedná o kulturní památku, bude výměna oken provedena formou zhotovení replik stávajících špaletových oken. V rámci rekonstrukce budou dále vyměněny všechny stávající klempířské prvky s výjimkou těch, které byly vyměněny při nedávné rekonstrukci střechy, dojde k repasi zámečnických výrobků a opravě fasády.

Objekt základní školy se nachází v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Budova školy byla postavena v letech 1927 - 1929 podle projektu architekta Karla Pecánka. Jedná se o významnou památku prvorepublikové architektonické tvorby s typickými atributy "moderní" architektury první čtvrtiny 20. století - přechod od purismu k funkcionalismu. Památkovými hodnotami objektu jsou zejména jeho postavení v urbanistické struktuře městské památkové rezervace, dochovaná autenticita, prostorové uspořádání, dochovaná dispozice, hmotové uspořádání, tektonika a architektonický výraz.

Aktuálně

1.6. 2018 - podpis smlouvy o dílo

02/2019 - výroba oken

04/2019 - zahájení stavebních prací

08/2019 - dokončení stavebních prací

Výměna oken ZŠ TGM 06_2019

Fotodokumentace stavebních prací 06/2019.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: