aktualizováno 26. 4. 2018

Doporučení stavebníkům

aktualizováno 26. 4. 2018

Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta.

Město Český Krumlov aktuálně vydává „Doporučení pro stavebníky", metodický materiál, který přehledně uvádí jednotlivé kroky, jaké musí stavebníci absolvovat při projektování stavby tak, aby šli co nejefektivnější cestou. Dvoustránková metodická pomůcka vede stavebníky, jak mají jednat v konkrétních situacích, s kým je třeba konzultovat záměr při koupi pozemku, nebo kde naleznou potřebné formuláře.

Stavebník má jasný návod, jak postupovat a co má udělat nejdřív; zpracovat studii, konzultovat záměr s Odborem úřadu územního plánování, následně dostane předběžné posouzení, pak rozpracovává studii do vizualizace, kterou konzultuje s městským architektem. Předběžné posouzení může promítnout do projektové dokumentace, kterou dál posuzuje městský úřad. Dodržením doporučených postupů stavebníci předejdou mnoha případným nedorozuměním a mají pak větší pravděpodobnost, že procesem stanovisek a vyjadřování orgánů projdou úspěšně.

Díky dodržování doporučení bude možné usměrňovat rozvoj Českého Krumlova tak, aby byla respektována urbanistická a architektonická hlediska. „Dostali jsme se do situace, kdy nám tu v posledních letech vyrostly objekty, nástavby a dostavby, které kazí tvář města a jeho urbanismus. I proto jsme po téměř patnácti letech zřídili pozici městského architekta, který by měl přispět k udržení a rozvoji urbanistických a architektonických hodnot města," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Město nevydalo nová pravidla, jde pouze o souhrn podmínek a postupů, které stanovuje zejména stavební zákon a další předpisy pro stavební činnost. „Docházelo často k tomu, že stavebníci získali kladná stanoviska dotčených orgánů a v procesu na konci, kdy se město vyjadřovalo jako účastník stavebního řízení, narazili na jeho negativní stanovisko. To ze zákona totiž posuzuje jiná hlediska než dotčené orgány. Stavebník se tak dostal do nepříjemné situace, kdy měl zaplacenou téměř hotovou projektovou dokumentaci a musel všechno předělávat. Nebo stavba proběhla bez výhrady města, a pak se postavilo něco, co nebylo v souladu s konceptem urbanismu a co prostředí poškozovalo," dodává místostarosta.

Celé znění doporučení je k dispozici zde.

Představitelé města pozvali 22. května 2018 na jednání třicet architektů a projektantů, kteří pracují v Českém Krumlově, aby jim metodické pokyny představili.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Johana Hanušová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: johana.hanusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 800

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: