aktualizováno 13. 4. 2018

Město Český Krumlov vydává nová pravidla pro vjezd do pěší zóny

aktualizováno 13. 4. 2018

Zklidnění provozu v historickém jádru Českého Krumlova mají přinést nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která město nyní vydává. Od 1. května 2018 vejdou v účinnost změny, které minimalizují vjezd do centra města, a tím zmírní neustále se zvyšující zatížení úzkých uliček automobilovou dopravou.

Doprava v pěší zóně je dlouhodobě vnímána jako problematická, zatěžuje běžný pohyb lidí v historickém centru, a proto město Český Krumlov přichází s novými pravidly, která přemíru vozidel regulují. Základem opatření se staly výstupy z dopravní studie, která detailně zanalyzovala současný stav.

„Do pěší zóny denně vjede zhruba 1 150 aut, což představuje obrovské zatížení, museli jsme proto učinit kroky, jak celou situaci řešit, aby pěší zóna skutečně byla pěší zónou," uvádí místostarosta Josef Hermann. Návrh pro nový režim město připravovalo více jak čtyři měsíce a jedná se o první výraznou změnu po patnácti letech, kdy se naposled měnily podmínky provozu.

Podstata změny spočívá v omezení během nejexponovanější části dne, tj. od 10.00 do 16.00 hodin, kdy bude vjezd do centra regulován na maximální možnou úroveň. Toto omezení se dotýká vlastníků nemovitostí, podnikatelských subjektů a kanceláří, které sídlí v centru.

Provoz výrazně zatěžují také ubytovaní návštěvníci, kteří zajíždí k penzionům a hotelům autem. A zácpy v uličkách způsobují i velká shuttle vozidla. Pro tento typ dopravy je vymezen stejný čas, kdy do centra nebudou moci vjet, a to od 10.30 do 15.00 hodin.

Neomezený vjezd budou mít po celý den naopak rezidenti, kteří v centru bydlí. Bez omezení mohou do pěší zóny také vjíždět složky integrovaného záchranného systému, vozidla, která odstraňují poruchy dodávek el. energie, vody, plynu apod. a držitelé karet ZTP. Neomezený vjezd bude platit pro taxi vozidla, která mohou zajistit službu těm, kteří do centra v uvedenou dobu vjet nemohou, například hotelovým hostům, či podnikatelům.

Rada města také navrhla zvýšit poplatky za vydání povolení k vjezdu do pěší zóny; zákon o místních poplatcích umožňuje maximální výši za jednorázový vjezd 200 korun, nicméně rada navrhuje zvýšení z 20 korun na 100 korun; pro taxi za nepřetržitý vjezd 2000 korun měsíčně a vozidla shuttle zaplatí 1500 korun za měsíc. Poplatky bude ještě projednávat a schvalovat zastupitelstvo města na jednání 26. dubna 2018.

Bez povolenky, tedy zdarma zůstává vjezd zásobovacím vozidlům, která do centra mohou mezi 19.00 a 10.00 hodinou.

Záměr uvedení nových pravidel již od února prodloužila četná jednání s podnikateli, abonenty a dalšími zainteresovanými, kterých se vjezd do vnitřního městě týká, konečná podoba pravidel tak vejde v účinnost od 1. května 2018.

„Podnikatelé v cestovním ruchu se dle svých slov dokážou se změnami vypořádat, nicméně předmětem kritiky je nevhodné načasování nových regulí. Jsme si vědomi, že nová omezení přichází na začátku sezóny, což mnohým ubytovatelům může zkomplikovat informovanost hostů," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Zavedení omezení je první etapou, kdy město ověří, jak opatření fungují, do jaké míry se provoz v pěší zóně zklidní, nebo naopak zda nadměrně nenaroste v čase povolených vjezdů. Tento pilotní projekt by měl vést ke konečnému řešení výsuvných sloupků umístěných na třech vjezdech do pěší zóny. Sloupky by měly být řízeny chytrým systémem, který uživatelům umožní například nákup povolenek přes internet, nebo mobilní aplikaci.

Celému procesu bude předcházet zpracování technické studie, stanoviska památkové péče a další náročné administrativní postupy, proto k samotné realizaci sloupků by mohlo v příštím roce.

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny v Českém Krumlově naleznete zde

 

Přehled pravidel vjezdu do pěší zóny

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: