aktualizováno 2. 10. 2019

Rozšíření separace složek odpadů - město Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je rozšíření systému separace a svozu odpadů na území Jihočeského kraje.

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

O projektu

Název projektu: Rozšíření separace složek odpadů - Město Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003094
Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2018 - 2019
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 2 464 232,76 Kč
z toho dotace: 2 094 597,84 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup technologií na třídění bioodpadu a dalších složek komunálního odpadu: nádoby na bioodpad, velkoobjemové kontejnery typu ABROLL na bioodpad a kontejnery na tříděný odpad plast, papír, sklo.

Aktuálně

Popelnice na bioodpad byly formou zápůjčky poskytnuty občanům města Český Krumlov. Bioodpad bude svážen Službami města Český Krumlov a veškerý sebraný bioodpad bude materiálově využit = zkompostován.

Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. Harmonogram svozu bude k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: