aktualizováno 20. 11. 2017

Prelatura najde nové uplatnění

aktualizováno 20. 11. 2017

Začátkem října Rada města projednala a vzala na vědomí doplnění koncepce rozvoje knihovny o záměr využití celého areálu Prelatury pro potřeby Městské knihovny v Českém Krumlově. To je důležitý krok k realizaci nové náplně a rozšíření nabídky knihovny pro místní obyvatele. V materiálu, který je dostupný na webových stránkách knihovny, je kromě analýzy stávajícího stavu, jeho výhod a nevýhod navržena vize nového využití celého areálu, která navazuje na stávající provoz a dále jej rozšiřuje. Klíčovými body vize je v prvé řadě rozšíření nabídky kulturních a vzdělávacích akcí, zřízení trvalé učebny a vybavení adekvátním technickým zařízením pro výuku a práci s informačními technologiemi, posílení spolupráce s městem v podobě oficiálních akcí v Prelatuře či příznivější cenová politika pronájmů Prokyšova sálu a přilehlých menších sálů. Klíčovou podmínkou pro zdárné naplnění vytčených cílů je však celková rekonstrukce. V rámci projektové přípravy byla během měsíce září kompletně a nejmodernější technikou zaměřena celá Prelatura od krovu po sklepy. Tato plánová dokumentace bude podkladem pro zadání studie na další využití areálu. Tato studie by měla již konkrétně naznačit nové využití jednotlivých prostor a případné nároky na dispoziční či funkční úpravy.

I v průběhu přípravy důležitých koncepčních materiálů však v knihovně nezahálí. Na oddělení pro dospělé v září zřídili novou odpočinkovou zónu, příjemný obývák knihovny. Knihovna myslí i na naše nejmenší, pro které je na oddělení pro děti nový koutek s příjemným posezením a spoustou hraček. A pro zvýšení pohodlí návštěvníků knihovny při besedách a přednáškách do konce roku pořídí i nové židle.

„Pevně věříme, že všechny tyto kroky podpoří naši snahu být pro místní obyvatele atraktivním a přátelským kulturním srdcem města," uvádí ředitel knihovny Martin Nechvíle.

Nový hrací koutek v oddělení pro děti

Odpočinková zóna na oddělení pro dospělé

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: