aktualizováno 3. 8. 2017

Dotace z Jihočeského kraje na podporu památkového fondu

aktualizováno 3. 8. 2017

V roce 2012 získalo město Český Krumlov neinvestiční dotaci z Jihočeského kraje ve výši 2.300 tis. Kč určenou jako přímou podporu na zachování památkového fondu včetně jeho oprav a úprav, na rozvoj cestovního ruchu souvisejícího s památkami UNESCO, na propagaci místa a na provozování informačních center.

V následujících letech se s Jihočeským krajem vždy uzavírala smlouva o poskytnutí finančních prostředků na stejný objem 2.300 tis. Kč.
V roce 2013 byla rozšířena účelovost dotace na přímou podpora Města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Od roku 2016 jsou v rámci získané dotace považovány za uznatelné náklady:

• Oprava a údržba majetku města
• Realizace významných kulturních akcí města
• Propagace města

V roce 2017 byla dotace upravena dle žádosti celkovými možnými výdaji na:

• oprava a údržba majetku města Český Krumlov - 1.000 tis. Kč,
• realizace významných kulturních akcí města Český Krumlov 950 tis. Kč,
• propagace města Český Krumlov 350 tis. Kč.

Získanou finanční podporu je město povinno v témže roce vyčerpat a o jejím použití předložit poskytovateli vyúčtování a vyhodnocení.

V roce 2012 byly finanční prostředky určeny na zachování památkového fondu včetně jeho oprav a úprav, na rozvoj cestovního ruchu souvisejícího s památkami UNESCO, na propagaci města, na provozování informačního centra a práce s tím související.

Konkrétně byl finanční příspěvek použit na:

• Opravy budov radnice, Prelatury, Kláštery, ZŠ T.G. Masaryka, Budějovické brány.
• Úhradu částečných nákladů v rámci slavnosti Kouzelný Krumlov, Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, Adventu.
• Údržbu a provoz historické kašny na náměstí Svornosti.
• Opravy opěrných zdí Jižních teras a opravy komunikací v centru města.

V roce 2013 byla městu poskytnuta dotace s širší účelovostí. Z dotace mohly být hrazeny veškeré výdaje korespondující s regionálním rozvojem města.
Příspěvek byl využit na:

• Úhradu částečných nákladů v rámci slavnosti Kouzelný Krumlov, Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností.
• Provoz a údržbu historické kašny na náměstí Svornosti.
• Opravy objektů Prelatury,
radnice, klášterů, Budějovické brány.
• Opravy opěrných zdí, chodníků a komunikací v centru města.

Za rok 2014 byly v rámci dotace uplatněny výdaje:

• Částečné náklady na realizaci slavnosti Kouzelný Krumlov a Slavností pětilisté růže a Svatováclavských slavností.
• Opravy opěrných zdí Jižních teras, opravy komunikací v centru města.

V roce 2015 byly z dotace hrazeny výdaje na:

• Správu webových stránek města.
• Částečné náklady slavností města.
• Provoz a údržbu historické kašny na náměstí Svornosti.
• Opravy opěrných zdí Jižních teras, opravy komunikací v centru města a opravy budov v centru města.

Za rok 2016 byly uplatněny výdaje:

• V rámci opravy a údržby majetku města:
- provoz a údržba historické kašny na náměstí Svornosti,
- opravy v objektech klášterů,
- drobné opravy komunikací v centrum města,
- opravy v objektu Prelatury

• V rámci realizace významných kulturních akcí města Český Krumlov:
- Částečné náklady na slavnosti Kouzelný Krumlov a Slavnosti pětilisté růže.

• V rámci propagace města Český Krumlov:
- správa webových stránek města,
- reportáže na Českokrumlovské televizi,
- noviny města Český Krumlov.

Přehled veškerých výdajů za jednotlivé roky je k nahlédnutí zde.

 

Logo Jihočeský kraj barevně

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: