aktualizováno 20. 3. 2017

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PLAKÁT AKCE „BURZA ŠKOL"

aktualizováno 20. 3. 2017

O projektu a soutěži

Soutěž o nejlepší plakát akce „BURZA ŠKOL" je vyhlášena v rámci probíhajícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov" (dále jen MAP). Vyhlašovatelem (a realizátorem projektu MAP) je Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s.

Cílem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Jednou z klíčových oblastí projektu je budování znalostních kapacit prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí a dalších aktivit cílených na pedagogické pracovníky a žáky MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov.

V rámci projektu MAP bude MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou - oblastní kanceláří Český Krumlov pořádat 24. října 2017 pro žáky základních škol Českokrumlovska (zejména 7. - 9. tříd) BURZU ŠKOL. Na této jednodenní akci, která se bude konat ve Sportovní hale města Český Krumlov, se budou prezentovat střední školy z Jihočeského kraje. Žáci budou mít možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami, a mohou si tak usnadnit rozhodování při výběru povolání a informovat se o možnostech dalšího vzdělání.

Smyslem této soutěže je vytvoření propagačního plakátu a zapojení žáků 7. až 9. tříd základních škol z území ORP Český Krumlov do přípravy akce, která je primárně určena jim. Při vytváření plakátu si žáci osvojí práci grafického designera. Učitelé mohou oživit své vyučovací hodiny a žáci získat zábavným způsobem nové znalosti a dovednosti, pochopit význam grafického designu a jeho praktického využití v každodenním životě. Soutěž může oživit výuku informatiky, výtvarné výchovy a českého jazyka, rozvíjí práci v týmu a zájem dětí o svět kolem nás.

Podmínky soutěže

· Soutěž je určena žákům 7. až 9. tříd základních škol z území ORP Český Krumlov.
· Soutěže se účastní základní škola, nikoliv jednotliví žáci.
· Žáci soutěží ve 2 - 5 ti členných týmech.
· Každá základní škola může do soutěže odeslat maximálně 3 plakáty.

Vítězný plakát bude použit pro propagaci akce „BURZA ŠKOL". Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz. Všechny obdržené plakáty budou vystaveny v rámci akce „Burza škol."

Pravidla pro vytvoření plakátu

· Není povoleno použití plakátů z jakýchkoliv jiných soutěží.

· Plakáty musí mít originální design a musí být vytvořeny samotnými žáky.

· Plakáty musí být dvourozměrné (jeden samostatný list) a jednostranné. Povolená velikost je pouze formát A3 (297 x 420 mm). Elektronicky jsou přijímány pouze plakáty ve formátu pdf nebo jpg a návrh plakátu v křivkách o max. objemu dat 5 MB.

· Plakáty mohou být vytvořeny ve vertikální (na výšku) nebo horizontální (na šířku) orientaci.

· Všechny do soutěže přihlášené plakáty se stávají majetkem pořadatelů a nebudou vráceny.

· Odevzdáním plakátu do soutěže uděluje soutěžící škola souhlas s vystavením prací na Burze škol, zvláštních akcích, v publikacích a propagačních materiálech a také na internetu v elektronické podobě, vč. jmen žáků, kteří plakát vytvořili.

· Současně uděluje škola souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jimi poskytnutých osobních údajů pro účely této soutěže v rozsahu jméno, příjmení, věk, kontaktní telefonické a emailové údaje soutěžící školy.

· Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit podmínky soutěže, soutěž
odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

Obsahové požadavky

Plakáty musí obsahovat tento text (velikost písma zvolte tak, aby byly všechny údaje z plakátu čitelné):
BURZA ŠKOL 2017
PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL, ODBORNÝCH UČILIŠŤ A FIREM.
KDE: SPORTOVNÍ HALA, CHVALŠINSKÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV
KDY: 24. ŘÍJNA 2017 OD 9:00 DO 16:00
VSTUP ZDARMA

Ve spodní část plakátu ponechte volné místo - bílý spodní okraj široký 50 mm pro doplnění log organizátorů, Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zasílání plakátů

Plakáty do soutěže zasílá škola, nikoliv jednotliví žáci a to nejpozději do 25. 4. 2017 na adresu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice.
Případně v elektronické podobě na adresu: mas@netolice.cz
Obálka / email budou označeny heslem „SOUTĚŽ BURZA ŠKOL". U každého plakátu bude uvedeno jméno a příjmení autorů a jejich věk, název základní školy, jméno a příjmení kontaktní osoby základní školy, její telefonický a emailový kontakt.

Hodnocení soutěže a věcné ocenění

Vyhodnocení plakátů, vyhlášení vítězů a jejich ocenění bude provedeno nejpozději do 31. 5. 2017.
Všechny doručené soutěžní plakáty budou hodnoceny odbornou porotou. Základní školy, které zaslaly tři nejlepší plakáty, budou oceněny následovně:

· 1. místo: poukaz na nákup učebních pomůcek dle vlastního výběru v hodnotě 8.000 Kč.
· 2. místo: poukaz na nákup učebních pomůcek dle vlastního výběru v hodnotě 6.000 Kč.
· 3. místo: poukaz na nákup učebních pomůcek dle vlastního výběru v hodnotě 4.000 Kč.

Všichni autoři vítězných plakátů budou oceněni drobnými cenami. Všichni účastníci soutěže budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím emailu (příp. telefonicky). Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz. Ceny budou vítězným školám předány po předchozí domluvě.

Kontakt

Informace o soutěži podá: Ing. Mirka Machová, Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., e-mail: mas@netolice.cz, tel. 777 899 099.

 

Logo EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Logo MŠMT       Logo MAS Blanský les

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: