aktualizováno 3. 1. 2017

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2017-2018

aktualizováno 3.1.2017

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2017-2018 je zaměřen na podporu studentů z nízkopříjmových rodin, přičemž vznik tohoto programu vychází z myšlenky pomoci mladým lidem ze sociálně slabého prostředí získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě. Díky finanční podpoře mají studenti vyšší motivaci k dalšímu studiu.

Obecným cílem Programu je podpora fyzických osob - studentů z nízkopříjmových skupin s trvalým pobytem v Českém Krumlově získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě.

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

 Harmonogram pro rok 2017

  • leden 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. dubna 2017- zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 30. dubna 2017 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 31. srpna 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden 2017 - 31. 8. 2018 - doba realizace
  • Projednání v rámci RM, ZM: dle harmonogramu jednání RM, ZM v období července předcházejícího akademického roku

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit: do 30. 9. po uplynutí školního, akademického roku, na nějž byl příspěvek poskytnut, event. dle termínu uvedeného ve smlouvě.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: